VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO - R/2/XX.2005 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování stanic bezdrátových místních informačních systémů (BMIS) v pásmu 70 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 9 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO – R/2/XX.2005 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování stanic bezdrátových místních informačních systémů (BMIS) v pásmu 70 MHz.

Opatřením obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO – R/2/XX.2005 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování stanic bezdrátových místních informačních systémů (BMIS) v pásmu 70 MHz , Úřad podle § 136 odst. 9 zákona o elektronických komunikacích upravuje komunikační činnosti, které bylo možno vykonávat podle generální licence vydané podle zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Návrh všeobecného oprávnění vychází z generální licence č. GL–2/R/2001, v platném znění, která byla vydána před nabytím účinnosti zákona o elektronických komunikacích.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ č.j. 23810/2005-613
odbor správy kmitočtového spektra


Český telekomunikační úřad neobdržel žádné připomínky.

Vydané všeobecné oprávnění č. VO‑R/2/07.2005-15 zde.

Top