VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO - R/3/XX.2005 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení PMR 446

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 9 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO – R/3/XX.2005 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení PMR 446.

Opatřením obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO – R/3/XX.2005 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení PMR 446, Úřad podle § 136 odst. 9 zákona o elektronických komunikacích upravuje komunikační činnosti, které bylo možno vykonávat podle generální licence vydané podle zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Návrh všeobecného oprávnění vychází z generální licence č. GL–3/R/2000, v platném znění, která byla vydána před nabytím účinnosti zákona o elektronických komunikacích.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ č.j. 23811/2005-613
odbor správy kmitočtového spektra


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.

Vydané všeobecné oprávnění č. VO‑R/3/07.2005-16 zde.


Stanoviska a názory

Hlasova komunikace

22.11.2015 - 15:04 Pavel Vesely

Dobry den, nestalo by za upresneni pojmu hlasova komunikace? Je to komunikace v otevrene reci ci sem i sem vysilani s utajovaci hovoru? A co blizici se trend digitalnich PMR 446 stanic?

Top