VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO - R/4/XX.2005 k provozování terminálů pro komunikaci pomocí družic v pásmech 10 až 30 GHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 9 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO – R/4/XX.2005 k provozování terminálů pro komunikaci pomocí družic v pásmech 10 až 30 GHz.

Opatřením obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO – R/4/XX.2005 k provozování terminálů pro komunikaci pomocí družic v pásmech 10 až 30 GHz, Úřad podle § 136 odst. 9 zákona o elektronických komunikacích upravuje komunikační činnosti, které bylo možno vykonávat podle generální licence vydané podle zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Návrh všeobecného oprávnění vychází z generálních licencí: č. GL–4/R/2000, v platném znění;
GL–5/R/2000, v platném znění; GL–6/R/2000, v platném znění; GL–7/R/2000, v platném znění; GL–8/R/2000, v platném znění, které byly vydány před nabytím účinnosti zákona o elektronických komunikacích.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ č.j. 23812/2005-613
odbor správy kmitočtového spektra


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.

 Vydané všeobecné oprávnění č. VO‑R/4/07.2005-17 zde.


Stanoviska a názory

Návrh úpravy

22.11.2015 - 15:04 PUDr. Vinetů

V názvu čl. 2 bych vymazal slovo "výkonu" - nedává smysl ani v dalším kontextu.

Top