VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO - R/6/XX.2005 k provozování terminálů sítí pozemní pohyblivé služby v pásmu 450 MHz (tzv. hromadných rádiových sítí)

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 9 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO – R/6/XX.2005 k provozování terminálů sítí pozemní pohyblivé služby v pásmu 450 MHz (tzv. hromadných rádiových sítí).

Opatřením obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO – R/6/XX.2005 k provozování terminálů sítí pozemní pohyblivé služby v pásmu 450 MHz (tzv. hromadných rádiových sítí), Úřad podle § 136 odst. 9 zákona o elektronických komunikacích upravuje komunikační činnosti, které bylo možno vykonávat podle generální licence vydané podle zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Návrh všeobecného oprávnění vychází z generální licence č. GL–20/R/2000, v platném znění, která byla vydána před nabytím účinnosti zákona o elektronických komunikacích.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ č.j. 23814/2005-613
odbor správy kmitočtového spektra


Český telekomunikační úřad neobdržel žádné připomínky.

Vydané všeobecné oprávnění č. VO‑R/6/07.2005-19 zde

Top