VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/8/XX.2005 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení bezšňůrové telekomunikace standardu DECT

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 9 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO–R/8/XX.2005 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení bezšňůrové telekomunikace standardu DECT.

Opatřením obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO–R/8/XX.2005 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení bezšňůrové telekomunikace standardu DECT, Úřad podle § 136 odst. 9 zákona o elektronických komunikacích upravuje komunikační činnosti, které bylo možno vykonávat podle generální licence vydané podle zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Návrh všeobecného oprávnění vychází z generální licence č. GL–23/R/2001, která byla vydána před nabytím účinnosti zákona o elektronických komunikacích.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ č.j. 23816/2005-613
odbor správy kmitočtového spektra


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.


Připomínky uplatněné dotčenými a případně určenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 1 písm. a) a b) Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě.

ČESKÝ TELECOM, a.s.  doručeno dne 30. 6. 2005

Stanoviska a názory

Platnost všeobecných oprávnění

22.11.2015 - 15:04 PUDr. Vinetů

Jenom dotaz: Je nějaký důvod pro takový "rozptyl" doby platnosti jednotlivých všeobecných oprávnění? Některé platí do konce roku 2010, některé 2011, toto VO do roku 2015. Přitom není nikde uveden či vysvětlen důvod takového omezení - je-li některé VO platné do konce roku 2015, pak všechny ostatní kratší platnosti bych chápal jako omezení a očekával bych vysvětlení takového kroku.

Top