VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/10/XX.2005 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 9 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO–R/10/XX.2005 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu.

Opatřením obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO–R/10/XX.2005 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu, Úřad podle § 136 odst. 9 zákona o elektronických komunikacích upravuje komunikační činnosti, které bylo možno vykonávat podle generální licence vydané podle zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Návrh všeobecného oprávnění vychází z generální licence č. GL–30/R/2000 , v platném znění, která byla vydána před nabytím účinnosti zákona o elektronických komunikacích.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ č.j. 23818/2005-613
odbor správy kmitočtového spektra


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.


Stanoviska a názory

Označení "Všeobecných oprávnění"

22.11.2015 - 15:04 Vladimír Militký
Společnost: ENIKA spol. s r.o.

Moje připomínka se netýká obsahu všeobecného oprávnění, protože ten vychází z předcházející GL.Je to spíše organizační věc - připravujeme nové návody k použití a obaly, ve kterých bychom rádi uvedli příslušné číslo VO. To ale neznáme (viz XX.2005). Přitom tvorba nového návodu a obalu na pracovišti grafika, připomínkové řízení, projednání s tiskárnou (výrobcem obalů) a vytištění trvá několik týdnů - a proto by nám pomohlo již teď znát definitivní číslo VO, které bychom mohli použít do připravovaných návodů. Nabylo by možné již nyní čísla VO definitivně stanovit? S pozdravem Vladimír MilitkýENIKA

Top