VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/17/XX.2005 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování bezšňůrových telefonních přístrojů standardu CT0

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 9 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO–R/17/XX.2005 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování bezšňůrových telefonních přístrojů standardu CT0.

Opatřením obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO–R/17/XX.2005 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování bezšňůrových telefonních přístrojů standardu CT0, Úřad podle § 136 odst. 9 zákona o elektronických komunikacích upravuje komunikační činnosti, které bylo možno vykonávat podle generální licence vydané podle zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Návrh všeobecného oprávnění vychází z generální licence č. GL–17/R/2000 , v platném znění, která byla vydána před nabytím účinnosti zákona o elektronických komunikacích. Povinnosti stanovené generální licencí byly převedeny ve stejném rozsahu.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ č.j. 23825/2005-613
odbor správy kmitočtového spektra


Český telekomunikační úřad neobdržel žádné připomínky.

Top