VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/3/xx.2016-y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení PMR 446

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 9 a § 12 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/3/xx.2016-y k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací. Toto všeobecné oprávnění nahrazuje původní všeobecné oprávnění č. VO-R/3/07.2007-13, které se zrušuje článkem 4 všeobecného oprávnění.

Důvodem pro vydání nového všeobecného oprávnění je skutečnost, že po vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/3/07.2007-13 vydal Evropský radiokomunikační výbor Rozhodnutí č. ECC/DEC/(15)05 ze dne 3. července 2015, o harmonizovaném kmitočtovém rozsahu 446,0–446,2 MHz, technických charakteristikách, vyjmutí z individuálního povolování a volném držení a používání analogových a digitálních aplikací PMR 446. Za účelem implementace tohoto rozhodnutí navrhuje Úřad provést ve smyslu § 12 zákona v tomto všeobecném oprávnění změny uvedené v návrhu, vedoucí zejména k rozšíření využívání obou kmitočtových úseků (446,0–446,1 a 446,1–446,2 MHz) pro oba systémy – s analogovou i digitální modulací.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 27. května 2016.

čj. ČTÚ-42 013/2016-613
odbor správy kmitočtového spektra


Diskuse je uzavřena.

Ve veřejné konzultaci nebyly uplatněny žádné připomínky v souladu s Pravidly Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě.

Vydané všeobecné oprávnění č. VO-R/3/6.2016­-9 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení PMR 446 zde.

Soubory

Stanoviska a názory

zbytečná omezení

17.05.2016 - 13:02 Karel Sedlacek

na trhu je mnoho stanic pro PMR446 co jsou s vozidlovou magnetickou anténou a splnuji pozadavek, že je anténa spojená pevně kabelem se stanicí
viz odkazy
http://www.cbradio.cz/pmr/img/alttof.jpg
toto je dokonce stolní neboli "základnová stanice " a ty jsou tam nově zakázány ?
stanice pro mobilní provoz s integrální vzdálenou anténou :

http://www.shop3000.cz/midland/3030-midland-gb1-vozidlova-pmr446.html
http://www.shop3000.cz/midland/2585-midland-g7e-.html

po nabytí účinnosti tohoto oprávnění již nebude možno tyto stanice provozovat ?
pokud tyto stanice jsou v jinych evropskych statech schvaleny

návrat k omezení že se jedná jen o stanici "do ruky" není dobré protože omezuje použitelnost pásma jednak při použití ve vozidlech ale i jinak

PMR analog vs digi

17.05.2016 - 16:15 Coufal Tomáš

Dobrý den,
Měl bych připomínku ke smíchání analogové modulace s digitální na jeden kmitočet. Nezdá se mi to jako dobrá věc. Digitální kmitočty by měly mít svůj úsek a stejně tak analogové . Jelikož v rámci modernizace, si lidé pořídí digitály a analog bude uplně odrovnaný z důvodu vzájemného rušení - gumování analogu digitálem bezohlednými, nebo těmi kteří netuší že na pásmu probíhá analogová komunikace.... Lze také předpokládat pásmo zaplněné čínskými nekvalitními stanicemi, které se budou hojně prodávat a budou na pásmu spíše jen škodit. Pokud se tak stane, a do analogu vstoupí digitál, pak už nevidím problém ani v povolení vyššího výkonu a ani ve vysílání na PMR frekvencích ze stabilního zařízení či dualbandových staniček. Odrovná to celé pásmo tak jako tak. Za mě by klasická PMR jak ji známe dnes měla zůstat. Nejsem příznivce digitálu ani u radia, ani u TV. Od té doby co vznikl digitál na TV řeším neustále problémy s příjmem TV. Stále se kupují lepší a lepší anteny, investuje se do novější televize posouvají se anteny o metry výše atp. Dopadlo to tak , že TV prodávám a nebudu jí používat vůbec. Až ji prodám, tak napíši čestné prohlášení že TV nevlastním a tedy nevidím důvod platit poplatek za něco, co nepoužívám. Stejně tak radio, hned jak přestane analogové vysílání, autorádia demontuji a končím. Nemám zájem si nechat zasahovat do života.... Takto dopadne i PMR pásmo pokud se smíchá s digitálem. Nebude jej nikdo používat, krom několika nadšenců do digi, nebo lidí, kteří tomu vubec nerozumí a v lídlu si koupí sadu nečeho, co zapnou a budou na tom nevědomky že jsou slyšet i na stovky KM daleko řešit nesmysly... Možná někdo bude argumentovat že v digi je přenos kvalitnější. Ano, pokud je spojení 59, pak ano. Digitál dokonce dojde i dál než analog. Ale spojení s 50% šumu digitál již neumí, toto spojení prostě nebude na digi existovat, zatím co v analogu ke spojení dojde...
Děkuji
S pozdravem
Coufal T.

PMR

18.05.2016 - 14:02 radek sattler

Ahoj,
celá hysterie kolem sloučení pásma PMR analog a digi je dle mého názoru zbytečná . Pro případnou komunikaci v tomto pásmu si nyní musíte stejně najít volný kanál ( frekvenci) a řešit případné kolize. Jestli jsem dobře pochopit změnu, tak dojde k rozšíření pro oba systémy o 100kHz , tzn. větší množství kanálů a to pro běžné využití v rámci dosahu musí být dostačující... navíc, pokud se budou dodržovat ostatní podmínky oprávnění a nebudou někteří rádoby "radioamatéři" používat výkony desítek W, bude dostatek místa pro všechny ... a volbu analog-digi si musí každý zvolit sám.
73

PMR

19.05.2016 - 06:50 Karel

S ohledem na to že PMR je pro běžné uživatele, bych navrhoval povolení neintegrálních pendrekových antén, a nebo mobilních antén o maximální velikosti 1/4L. Dosah těchto staniček se zvíší na cca dvojnásobnou vzdálenost. Tím by se tyto stanice staly pro širší veřejnost mnohem atraktivnější. Druhá moje připomínka je že analogické stanice budou rušeny digitálním provozem.
Vysílání takzvaných chůviček bude tedy zakázáno pokud neumí omezit zaklíčování na max 180sec?

PMR

19.05.2016 - 08:28 Martin T.

U PMR, analog nemíchejte s digitálem, jen se uživatelé budou rušit navzájem. Co bych změnil, by byla možnost použití neintegrované antény.

Nové VO k PMR446

19.05.2016 - 10:07 Ondřej J.

Dobrý den,
nové VO nepřinese výhody nikomu, v následujících řádcích se pokusím vysvětlit proč.
1. Digitální standardy jsou navzájem nekompatibilní, uživatel/radioamatér musí mít zvlášť stanice na DMR, dPMR a DStar. Není vyloučeno, že v budoucnu se objeví další formát, který opět přinese nekompatibilitu do systému již zavedených stanic. Cena dPMR stanic je řádově 5-10 krát vyšší než cena analogových PMR. Tyto stanice mají větší spotřebu, tedy menší výdrž, což je kompenzováno velikostí a zvýšenou hmotností. V nejbližších letech se nějaké rapidní snižování ceny této technologie konat nebude. Digitál nabízí pouze jedinou praktickou výhodu a to je menší požadavek na šířku pásma. Co se týká laicky řečeno dosahu při stejném výkonu, je srovnatelný s FM.

2. Smíchání kanálů analogové a digitální služby je dle mého názoru nepromyšlené. Současné analogové PMR mají přístup do svých 8-kanálů, počínaje 446.00625MHz. dPMR ovšem mají k dispozici obvykle oba rozsahy a umí i analog. V praxi to znamená, že uživatelé dPMR se můžou přeladit kdekoli, ovšem analogové PMR ne, čímž jsou uživatelé těchto stanic znevýhodněni, neboť se v případě rušení nemohou přeladit do "nové" alokace 446.1-446.2MHz.
Toto je umocněno smícháním kanálových roztečí, kdy digitál zaklíčovaný mezi původními 12.5kHz kanály (v rámci své 6.25kHz rozteče) zaruší ne jeden, ale dva analogové kanály.

3. Došlo k odstranění bodu přenositelnosti PMR446 stanic v rámci CEPT zemí které k PMR446 přistoupily. Dle RIR0507-07 dual mode transceivery schopné se přeladit do rozsahu PMR446, mohou mít konektor na externí anténu a mohou v tomto pásmu vysílat, jsou-li dodrženy ostatní požadavky (na vyzářený výkon, typ modulace a TOT). Toto s novým VO nebude možné, uživatelé pokročilejších stanic s lepšími parametry si tedy budou muset zakoupit pouze stanice určené na tento rozsah, což v některých případech značně zvýší náklady nebo dokonce úplně vyloučí použití.

4. Došlo k omezení provozu tzv. "pevných sítí". V současné chvíli je v mnoha zemích EU na vzrůstu systém FRN, tedy Free Radio Network. Velmi aktivně funguje v Polsku, Německu, Rakousku, Švýcarsku, Holandsku a Belgii. Tento systém umožňuje propojení PMR stanic přes internet a tím výrazně rozšířit jejich použití. Rádioví nadšenci takto mohou komunikovat v jiných jazycích, navazovat nová přátelství, apod. Zároveň lze systém použít k předávání zpráv na větší vzdálenosti.
Jednou složkou FRN je použití pro JOTA, tedy skauty. Zákazem této činnosti neumožníte českým skautům se účastnit v pravidelných rádiových JOTA setkáních na FRN síti. Podotýkám také, že k dnešnímu dni není provoz sítě FRN zakázán v žádné evropské zemi, která by přistoupila k provozu PMR446 stanic.

Závěrem bych chtěl navrhnout řešení, které bude fungovat efektivněji.
Předpokládám, že cílem návrhu bylo odlehčit současnému provozu PMR446, zejména ve větších městech. Ideálním řešením mi proto připadá povolit LPD433 alokaci v rámci ISM bandu, s 10mW ERP.
Vzhledem k tomu, že se tento rozsah kryje s direkty pro amatérské použití, alokovat pouze část tohoto pásma k veřejnému použití, např. kanály 1-12, 22-30 a 50-69. Stanice s podporou LPD433 jsou na trhu již velmi dlouho, většinou kombinované s PMR446 službou. Autorizované servisy mají možnost na těchto stanicích tento rozsah povolit.
Tím by došlo k odlehčení PMR446 pásma uživateli, kteří nepožadují silné pokrytí signálem (např. motoristé, restaurace, rodiče používající chůvičky, apod. )

Zvažte prosím, jak toto nové VO výrazně poškodí v podstatě všechny uživatele tohoto pásma.
Děkuji za přečtení

RE: Ondřej J.

19.05.2016 - 17:18 Coufal Tomáš

Ondřeji, Myslím že smyslem PMR pro ČTÚ, je zajištění komunikaci na krátké vzdálenosti. Stejně tak CB. Nikdo z ČTÚ nebere v potaz, že CB či PMR pásmo je jejich hobby a snaží se navazovat spojení na co největší vzdálenosti tím, že vysílají z vysokých kopců v ČR. .. Což je ale na jednu stranu škoda, jelikož každé "znevýhodnění" pásma, má za následek jenom horší a horší podmínky proto, aby se dalo navázat spojení na více , než krátkou vzdálenost. Už nyní jsou v PMR pásmu neustále zaklíčované chuvičky, které v 8 poschodí paneláku jsou slyšet na 50km kolem dokola a blokují kanál. Stejně tak ruzné "pípáky" signalizující výšku, které si modeláři připevnily ke svým létajícím modelům. Smíchat digitální modulace do úseku frekvencí analogu je stejné, jako povolit CB pásmo pro firmy, taxíky, a jiné komerční použití, případně jako frekvenci k ovládání něčeho (vrat, modelu,alarmu) a ruzné další nesmysly. Tím se pásmo pro původní účel ,k terý je předávání mluveného slova v AM FM či SSB modulaci uplně znefunkční jelikož na něm bude spousta bezohledných zařízení....

Re: Coufal Tomáš

19.05.2016 - 22:48 Ondřej J.

Tomáši,
spíš by mě zajímalo proč se "chůvičky" jak píšeš zaklíčované v 8 patře budov neošetří, zatímco opakovače a pevné sítě jsou tabu a velké zlo které musí být zakázáno (sám nevím proč se tak brojí proti neobsluhovaným stanicím, které už z principu tohoto pásma nemohou způsobit jiné rušení než obsluhované stanice). Zde se alespoň přenáší obsah, resp. sdělení a využití se meze nekladou. Prošel jsem si VO ve Švýcarsku a UK a nikde jsem nenašel podobná omezení (tabu základnové stanice, nemožnost pevných sítí, apod.).
Co se týká sloučení pásma, nevím zda se tomu dá zabránit, protože v UK k tomu již došlo. Nicméně opět apeluji na LPD433, které je zde povolené i přes skutečnost, že zasahuje rovnou do vstupů amatérských převaděčů a direktů. Nicméně na 10mW ERP očividně nepůsobí takové problémy, jak by se mnohým mohlo zdát.
V UK navíc nové VO povoluje instalaci externí antény, dokud je dodržen výkon 500mW ERP. Dokonce se chystá i zvýšení možného výkonu až na 5W ERP. Pak už bude použití ve vyšších nadmořských výškách zcela nemožné. K takovým zásadním změnám by bylo vhodné spíše založit celou novou alokaci, něco jako švédské KDR444 (fungující na sekundární bázi) a současnou ponechat tak jak je.

Nové VO k PMR446

20.05.2016 - 10:57 LUDVÍK KOHOUTEK

Dobrý den : jsem nadšenec a uživatel stanic PMR analog ,důkladně jsem si přečetl nový návrh VO k PMR pásmu a sloučení analogu a digitálu považuji za neštastné z důvodu vzájemného rušení které není možno ovlivnit domluvou neb jde o technicky odlišný způsob vysílání pokud k tomuto přesto dojde: bude analogové vysílaní odsouzené k zániku a to by se nemělo stát a doufám v lidský rozum a jsem pro aby se digitálnímu vysílání pří radili nové kanály v v pás mu 446,2- 446,3 MHz nebo zůstaly stávající 446,1- 446-2MHz.

PMR

20.05.2016 - 16:54 Bedřich

Přimlouvám se taky za zachování zatím stávajícího stavu -oddělení analogu a digitálu.Jinak nastane opravdu chaos a nikdo s nikým se nedomluví.A taky by se ztratilo kouzlo dx spojení.

Připomínky v návrhu VO

20.05.2016 - 22:00 Richard

Přijde mi dost nešťastné spojení analogového a digitálního provozu. To se krom jiného projeví právě v bodě 5), kdy se vzájemné ovlivnění provozem jiných PMR stanic nepovažuje za škodlivé rušení a má se to řešit vzájemnou dohodou. Vzájemnou dohodu ale nelze realizovat v případě kombinace analogové a digitální stanice, protože tyto stanice budou vzájemně nekompatibilní. Nelze tak spravedlivě vyžadovat realizaci opatření - domluvy - které je z technické a fyzikální podstaty nemožné.
Takový požadavek je i v rozporu s obecnými principy a zásadami evropského práva (paragraf 3, odstavec 3 Občanského zákoníku). Tato podzákonná norma (VO-R) nesplnitelnost požadavku - tedy vzájemné domluvy - sama způsobuje navrhovanými změnami, zejména sloučením frekvencí vysílaní nekompatibilních technologií.

Navrhovaná úprava v podobě doby zaklíčování „Time-out time“ - maximálně 180 s neřeší délku pauzy mezi jednotlivými relacemi. Pro provoz by bylo vhodné stanovit mezi všechny jednotlivé relace také 3-5 vteřin pauzu, jinak může v provozu dojít k situaci, že po uplynutí 180 vteřin stanice na půl vteřiny odklíčuje a provoz tak sice vyhoví VO ale původní záměr nebude naplněn. Mám za to, že stanovená doba TOT by měla řešit možnost, že frekvenci chce použít i jiná stanice. Nestanovením doby mezi jednotlivými relacemi pozbývá stanovení TOT jako takové smysl.

Slouceni analogovych a digitalnich kanalu

21.05.2016 - 00:19 Pavel Cimbal

Dobry den,
navrhovane slouceni digitalnich a analogovych kanalu povazuji za nepromyslene. Tyto dva druhy stanic nejsou schopny vzajemne komunikace, a tudiz bude dochazet k vzajemnemu ruseni, neodstranitelnemu domluvou. Vyhoda analogovych kanalu je stala srozumitelnost i pri spatnych prijmovych podminkach, ktere ale timto "zahlusovanim" kanalu budou vznikat systematicky. Zachovejte oddelene rozsahy, jinak nebude pouzitelny ani jeden.

Připomínky k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/3/xx.2016-y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení PMR 446

21.05.2016 - 02:55 Tomáš

Dobrý den, mám k navrhované změně několik připomínek.

1) Provoz analogových a digitálních přístrojů ve stejném pásmu
V návrhu v článku 2, odstavec (5) se uvádí: "Stanice PMR 446 jsou provozovány na sdílených kmitočtech. Vzájemné negativní ovlivnění provozem jiných stanic PMR 446 se nepovažuje za škodlivé rušení a toto ovlivnění dotčení uživatelé stanic PMR 446 řeší vzájemnou dohodou."

Tento bod připouští vzájemné "ovlivnění" stanic v pásmu PMR 446, tedy i vzájemné ovlivnění analogových a digitálních stanic. Dále předpokládá řešení tohoto problému vzájemnou dohodou. Přitom nelze realizovat vzájemnou dohodu mezi uživateli PMR analogových a digitálních stanic, protože jejich zařízení nejsou k této dohodě technicky uzpůsobena z důvodu principiální nekompatibility použitých technologií.

Po občanech EU nelze spravedlivě vyžadovat realizaci opatření (domluvy), které je z technické a fyzikální podstaty nerealizovatelné. Takový požadavek je v rozporu s obecnými principy a zásadami evropského práva (formulováno např. v paragrafu 3, odstavec 3 Občanského zákoníku). Právní normy nemohou požadovat realizaci opatření, která jsou nerealizovatelná z důvodu v současné době obecně známých principů technckých, fyzikálních či jiných. Navíc tato zména podzákonné normy (VO-R) nesplnitelnost požadavku (vájemné domluvy) sama způsobuje navrhovanými změnami, zejména sloučením frekvencí vysílaní nekompatibilních technologií.

2) Povinnost tak zvaných odolnějších přijímačů
V návrhu v článku 2, odstavec (4) je uvedeno: "Stanice PMR 446 s analogovou modulací v kmitočtovém pásmu 446,0–446,1 MHz, uvedené na trh po 1. lednu 2017, a všechny stanice PMR 446 s analogovou modulací v kmitočtovém pásmu 446,1–446,2 MHz musí být vybaveny odolnějšími přijímači podle technické specifikace ETSI TS 103 236. Tato specifikace označuje stanice jako stanice s "odolnějšími přijímači". Přitom tato specifikace obsahuje podle části 1 "Scope" pouze technickou specifikaci CTCSS a DCS: "The present document contains technical requirements for Continuous Tone Controlled Signalling System (CTCSS) and Digitally Coded Squelch Signalling (DCSS)." Domnívám se, že je implementace této specifikace pod označením "odolnější přijímače" zavádějící a směřuje k následujícím negativním důsledkům.

Obecný a běžně používaný princip používaní zařízení PMR 446 je způsobem "jeden operátor na N operátorů". To není problém při homogenním (analogovém nebo digitálním) provozu bez masivního využití CTCSS/DCS. Zavedením opatření podle ETSI TS 103 236 se zásadně posiluje používání CTCSS a DCS. Toto nepřímo navádí operátory k omezení komunikace s ostatními operátory a k řešení komunikace stylem peer-to-peer pouze pro uzavřené dvojice (skupiny) stanic bez ohledu na ostatní provoz na stejné pfrekvenci. Toto opatření jde proti duchu HAM spirit, proti obecným principům mezilidské komunikace a podporuje nerespektování ostatních účastníků provozu a je v této oblasti dle mého názoru ve své podstatě destruktivní. Dále je posílením použití CTCSS a DCS oslabena funkce 446 PMR jako krizového pojítka v oblastech bez pokrytí mobilních operátorů nebo jiných adekvátních služeb, protože se nelze při masivním použití CTCSS a DCS spojit s dalšími účastniky, nezná li operátor jejich nastavení. Dá se řící, že tento přístup se snaží posouvat komunikaci na 446 PMR směrem k využití způsobem shodným nebo podobným s používáním mobilních telefonů. To je dle mého názoru v této oblasti zbytečné a nevhodné.

3) Návrh řešení
Z výše uvedených důvodů navrhuji nadále provozovat analogové a digitální vysílání na 446MHz v dosud platných oddělených kmitočtových pásmech 446,0-446,1 pro analog a 446,1-446,2 pro digital. Dále navrhuji zvážit postoupení těchto námitek evropským orgánům z důvodu, že je tato změna navrhována na základě snahy o "harmonzaci", a tedy jsou výše uvedená možná porušení právních principů a principů mezilidské komunikace zřejmě zakotvena již v nadřazených evropských normách.

Ostatní ustanovení jako maximální výkon, integrovanou anténu a zákaz zasahování do elektrické i mechanické části stanic naprosto podporuji, protože podle mého jsou v souladu s tím, k čemu jsou zařízení v pásmu 446 PMR určena. Dodržování těchto ustanovení zabezpečuje při současné úpravě i minimalizaci vzájemného ovlivňování zařízení. Navíc současná úprava (oddělení pásem analog a digital a nekladení důrazu na použití stanic s CTCSS/DCS) umožňuje i bezproblémovou dohodu v případě vzájemného ovlivňování.

Dobrý den,

21.05.2016 - 17:28 Lukáš s

Dobrý den,

vřele jen souhlasím pro schválení aspon mě nikdo na mě nebude házet špínu že ruším vysílání,vím to sám žádné zákony neporušuji,takže radiostanice jsem koupil dobře.

Lukáš s.

a také jestli vám chodí ruzné

21.05.2016 - 17:46 Lukáš s

a také jestli vám chodí ruzné bludy že jsem nemocný tak to není pravda,nemocný nejsem.

Připomínka v návrhu VO-R/3/xx.2016-y

22.05.2016 - 20:34 Pavel Praha

Sloučení frekvencí pro analogový a digitální provoz považuji za nešťastné. Provozovatelé obou typů stanic nebudou mít totiž možnost se spolu na pásmu domluvit. Lépe by bylo nechat pásma oddělená, jako je tomu nyní.

Pmr digi

23.05.2016 - 07:56 Petr

Jsem zásadně proti spojení digitalu a analogu. Každý provoz by měl mít své pásmo. Proto kdejaký uživatel DMR ruší v analogu,protože ČTÚ dává kmitoćty kdekoliv. Stejně jako má své pasmo LTE, GSM, TETRA, MATRA, je nutné umístit DMR do samostatně ho úseku. To platí i o dPMR. Digitalni bordel roste a ČTÚ by si měl uvědomit, že je toho příčinou a rychle změnit situaci.

Nechápu příspěvky na cbradio

23.05.2016 - 13:09 Lukáš s

Nechápu příspěvky na cbradio.cz http://www.cbradio.cz/forum/read.php?12,166977,page=55 na černo nevysílám když CB A PMR je volné pásmo opravdu na hlavu někteří lidi.

Neměl by ČTU uřád zvažovat o

23.05.2016 - 13:19 Lukáš s

Neměl by ČTU uřád zvažovat o podání k soudu na návrh na zbavení svéprávnosti osoby zdenka hubálka,protože to IP ADRESY odkazují na jednu osobu která používá proxy server doporučil bych uřadu ČTU ten návrh na hubálka podat .

Spojení digitálních a analogových pásem

26.05.2016 - 21:37 Martin Kukač

Ačkoliv chápu, že spojení dosud rozdělení kmitočtových rozsahů pro digitální a analogové vysílání v pásmu PMR446 plyne z harmonizačních požadavků, jak už zde mnohokrát zaznělo je velmi nešťastné. Penetrace digitálních stanic je u nás v současné době víceméně mizivá, ale dá se předpokládat, že do budoucna se rozšíří více a pak prakticky nebude možné používat stanice analogové, protože nebude jak majiteli digitální stanice oznámit, že vysílá na již používaném kanále. Pokud je zde možnost pásma ponechat oddělená i nadále, pak se přimlouvám za toto řešení.

Připomínky k návrhu nového VO-R/3/xx.2016-y

27.05.2016 - 00:30 Pavel Vondra

Dobrý den,
k navrhované změně znění VO mám několik výtek a návrhů, které rozdělím do následujících bodů:

1) V návrhu v článku 2, odstavec (5) je uvedeno: "Stanice PMR 446 jsou provozovány na sdílených kmitočtech. Vzájemné negativní ovlivnění provozem jiných stanic PMR 446 se nepovažuje za škodlivé rušení a toto ovlivnění dotčení uživatelé stanic PMR 446 řeší vzájemnou dohodou."

Doporučovanou vzájemnou dohodu ovšem nepůjde realizovat mezi uživatelem čistě analogové radiostanice a uživatelem pracujícího s digitální stanicí, protože jejich zařízení nejsou k této dohodě technicky uzpůsobena z důvodu principiální nekompatibility použitých technologií! Navrhované opatření dle ETSI TS 103 236 v této zmíněné situaci nikterak nepomůže.

2) Řešením výtky v b. 1) je ponechání stávajícího analogového provozu v úseku 446,0-446.1MHz a digitální PMR vysílaní ponechat odděleně (výhradně) v úseku 446,1 – 446,2 MHz. Případně doporučuji digitální vysílání rozšířit do úseku 446,1 - 446,3 MHz.

3) Pokud je už ČTÚ nakloněno pro variantu sloučení analogových PMR kmitočtů s digitálními (446,0 – 446,2) dle uvedených variant v navrhovaném VO - navrhuji k tomuto kroku nepřistupovat překotně již od 1.1. 2018, ale doporučuji zavést přechodné období o délce např. pěti let. Po tuto dobu bude povoleno v úseku 446,0 - 446,1 MHz pracovat pouze analogově (jako doposud). V tomto přechodném období bude vhodné legislativně pracovat na uvolnění čistě analogového vysílaní v kmitočtově blízkém úseku 444.6 - 444.975MHz ... tzv. KDR pásmo se hojně rozšiřuje nyní v severských evropských zemích a mnoho dalších zemí v EU o něm uvažuje (viz. https://en.wikipedia.org/wiki/KDR_444 , nebo: http://1url.cz/lt1Te ). Tímto krokem by byla uspokojena velká část uživatelů využívající jen analogové přístroje, které mají i do budoucnosti své opodstatnění! Výhod a důvodů pro použití čistě analogových stanic je celá řada a v těchto připomínkách není na toto téma prostor, každopádně uvolněním dalšího, výhradně analogového UHF pásma (sdíleného pro volné použití), by bylo dalším vhodným řešením napjaté situace kolem návrhu sloučení digitálního a analogového PMR provozu.

Dalším argumentem pro přechodné období je i to, že mnoho doposud prodaných a používaných zařízení nevyhovuje opatření podle ETSI TS 103 236. Navíc trh nebude umět tak rychle zareagovat a uspokojit případné zájemce o plně kompatibilní zařízení pracující na celém plánovaném kmitočtové úseku 446,0 - 446,2 MHz.

Děkuji za pozornost.

Připomínka k novému návrhu VO-R

31.05.2016 - 16:36 Michal Tihlařík

Zdravím, za mě určitě nemíchat analog a digitál, protože pokud se na pásmu potkají (a začnou se rušit), tak vzhledem k nekompatibilitě technologií se spolu nedomluví. Každá technologie ať má svoje pásmo.

Top