VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, všeobecného oprávnění č. VO-R/10/xx.2021-y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zpracoval k provedení § 9 a § 12 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/10/xx.2021-y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu. Toto všeobecné oprávnění nahradí původní všeobecné oprávnění č. VO-R/10/03.2021-4, které se zrušuje článkem 17 všeobecného oprávnění.

Účelem vydání tohoto aktualizovaného všeobecného oprávnění je přidání kmitočtového úseku 733–758 MHz pro využití bezdrátovými mikrofony v čl. 10.

S ohledem na tyto skutečnosti ČTÚ navrhuje vydání všeobecného oprávnění podle předkládaného návrhu.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

čj. ČTÚ-27 141/2021-613
odbor správy kmitočtového spektra


Diskuse je uzavřena.

Ve veřejné konzultaci nebyly uplatněny žádné připomínky v souladu s Pravidly Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě.

Vydané všeobecné oprávnění č. VO-R/10/07.2021-8 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu zde.

Soubory ke stažení

Stanoviska a názory

dobre ze pridavate tento usek kmitoctu

27.06.2021 - 20:24 karel sedlacek

velmi dobre ze je pridan tento usek pro bezdratove mikrofony
starsi zarizeni tim nejsou odepsana k likvidaci

Navrhuji doplnit u čl. 3,

30.06.2021 - 18:21 David Šlapal

Navrhuji doplnit u čl. 3, odst. 2. pásmo (b) klíčovací poměr max. 1%

Top