VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, všeobecného oprávnění č. VO-R/16/xx.2020-y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení provozovaných společně na určených kmitočtech v pásmech 27 MHz až 450 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zpracoval k provedení § 9 a § 12 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/16/xx.2020-y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení provozovaných společně na určených kmitočtech v pásmech 27 MHz až 450 MHz. Toto všeobecné oprávnění nahradí původní všeobecné oprávnění č. VO-R/16/08.2005-28, které se zrušuje článkem 4 všeobecného oprávnění.

Důvodem pro vydání tohoto všeobecného oprávnění jsou zejména požadavky vyplývající z výkonu správy rádiového spektra, podněty uživatelů na změnu všeobecného oprávnění z důvodu nedostatku volných kmitočtů při zajišťování kulturních, společenských a sportovních akcí a potřeba provozování dočasných stanic pro vysílání diferenčních signálů  globálních navigačních družicových systémů bez administrativních a ekonomických bariér vyplývajících z dosavadní nutnosti žádat o individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů.

Mimoto ČTÚ navrhuje provést dílčí formální úpravy v souladu se současnou praxí vydávání všeobecných oprávnění, zejména za účelem lepší přehlednosti všeobecného oprávnění

S ohledem na tyto skutečnosti ČTÚ navrhuje vydání všeobecného oprávnění podle předkládaného návrhu.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění, tedy do 11. května 2020.

čj. ČTÚ-15 644/2020-613
odbor správy kmitočtového spektra

Diskuse je uzavřena.

Soubory ke stažení

Stanoviska a názory

Dobrý den

23.04.2020 - 11:17 Václav Košťál

Dobrý den
Prosím o upřesnění, zda na tzv. sdílených kmitočtech pro přenos hlasu je možné používat režim analogového přenosu hlasu i režim digitálního přenosu hlasu.
Děkuji

prosím nerušit zákaz závěsných a pevných antén

10.05.2020 - 16:57 Miroslav Novotný

Dobrý den,

velice bych se přimlouval o zachování zákazu závěsných a pevných antén v odstavci 8 (teď je navrnuto vyškrtnutí) u vysílaček pro přenos hlasu. V odůvodnění se píše, že vysílačky mají sloužit při pořadání kulturních, společenský a sportovních akcí. Neviděl jsem, že by pořadatelé měli jiné vysílačky, než do ruky. Obávám se, že zrušení výslovného zákazu závěsných a pevných antén budou někteří bastlíři chápat tak, že můžou vyrábět konstrukce tvořené ruční vysílačkou umístěnou ve stojánku připojenou k anténě na střeše. O tom, že by se takováto zapojení vyskytla, není pochyby. Stačí se podívat třeba do veřejné diskuse, která se v roce 2016 týkala VO-R/3 (PMR 446 MHz). Výhody pevné antény jsou jasné. Ale u sdílených kmitočtů by měla určitě zůstat hlasová komunikace omezena jenom pro vysílačky, které budou držet uživatelé v ruce.

Top