VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, všeobecného oprávnění č. VO-R/7/xx.2023-y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zpracoval k provedení § 9 a § 12 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/7/xx.2023-y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz. Toto všeobecné oprávnění nahradí původní všeobecné oprávnění č. VO-R/7/11.2016-12, které se zrušuje článkem 4 všeobecného oprávnění.

Návrh všeobecného oprávnění byl předložen 8. února 2023 k veřejné konzultaci. Na základě došlých připomínek a komentářů provedl ČTÚ v návrhu některé změny, týkající se zejména podmínek provozu dálkově ovládaných neobsazených stanic (tzv. hotspotů) a předkládá proto takto upravený návrh do opakované veřejné konzultace.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 30 dnů ode dne jeho uveřejnění.

čj. ČTÚ-ČTÚ-6 357/2023-613
odbor správy kmitočtového spektra


Diskuse je uzavřena.

Vydané všeobecné oprávnění č. VO-R/7/07.2023-4 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz zde.

Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle čl. 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě:

Další připomínky, stanoviska a názory:

Soubory ke stažení

Stanoviska a názory

Rozumný kompromis

17.05.2023 - 16:51 Lukáš Alexander

Zdravím.
Je vidět že druhý návrh obsahuje kompromis z obou stran. Sice to eliminuje náhodné spojení při skenu, aniž bych aktivoval HS, ale na druhou stranu, nevím-li že jde o HS, nedám sub tón. Proto hodnotím práci ČTU jako vydařenou.
Jedinou škodou je omezení na 15 km od hranic. Však vysílat je povoleno ve všech okolních zemích. Proto vidím toto omezení jako trochu nešikovné. Proto bych byl rád za zrušení - vždyť VO obsahuje páku v případě rušení a HS lze v tomto případě omezit/vypnout.

Děkuji za zvážení a přeji spoustu spokojených uživatelů CB pásma!
S pozdravem Lukáš Alexander

Celkově velmi dobrý návrh; jen prosím doplnit dopravní info od lidského uživatele

17.05.2023 - 20:59 Martin

Velmi dobrý návrh. Je vidět, že pracovníci ČTÚ si pečlivě pročetli připomínky pod prvním návrhem a maximum z nich zapracovali do nového návrhu.
To oceňuji, to rozhodně není ze strany státu obvyklý postup. Výsledek je velmi dobrý a myslím, že zohledňuje představy obou stran - to říkám jako člověk, který není ani hotspotář, ani antihotspotář.

Ale ještě by to chtělo doladit dvě drobnosti (i když je vidět, že se s těmi tématy pracovalo a hodně se v nich odminule vylepšilo).
I když jsou formulace o vysílání bez příjmu / pokusu o spojení lepší, než dřív,
tak bych do bodu 3g (vysílání bez spojení nebo pokusu o navázání spojení s jinou obsluhovanou stanicí )
ještě doplnil krátké sdělení důležité informace.

Když ne jiné informace jinde, tak alespoň na ch 10 a 19 dopravní informace.

To je teď zohledněno "s výjimkou vysílání dle bodu 3 d)" jen pro automaty ŘSD.

Ale pořád se nemyslí na řidiče či jiné živé uživatele, kteří chtějí výzvou na kanále varovat ostatní před nehodou, kolonou či jiným nebezpečím, aniž by se chtěli s někým spojit. To by bylo dobré přidat.

Takový řidič na tom kanále přijímá, takže s bodem 3 d (příjem na tom kanále) nekoliduje,
ale s bodem 3 g (pokus o spojení) v kolizi je.

Prosím o výjimku pro krátká varování.
Aspoň ta doprava na ch 10 a 19, když už nic jiného.

A díky za oddělení opakovačů od hotspotů a zachování opakovačů v jejich původní podobě.

cb se resi vice, nezli ama

19.05.2023 - 07:19 Rudolf

Neuvěřitelné.
CB pásmo, zarušené z celé Evropy od např. přenosů z kostelů a dalších,....kde pásmo 27.555 +- celou dobu nikdo neřeší, kde se jede cca 100W ....ama!! kde lide platí poplatky..to vše je v pozadí za službou pro zájemce na cb pásmu , díky rušení v létě pomalu nepoužitelném. Tohle až se dozví platící ama, tak se budou dávat hromadné stížnosti na čtú.Navíc p. Macek mi osobně do telefonu tvrdil, že bude řešit úmyslné rušení a místo toho omezuje službu pro lidi, která se mu líbila! ?? Navíc ještě na Lupa.cz naprosto neodborné sespsání článku k této záležitosti.
Celkově je mi smutno z celého čé té ú....jen vybíraj prachy a škodí slušným lidem. To je vše.

Nové VO

19.05.2023 - 11:26 David Šlapal

Dobrý den,
rád bych podpořil tuto verzi VO, která je dle mého názoru přesným kompromisem mezi potřebami všech uživatelů pásma. Jsem rád, že se to podařilo i navzdory značně emotivní části diskutujících spoluobčanů.
David Šlapal OK2DDS

Komentář

19.05.2023 - 14:36 Jan Grestenberger

Tento návrh má již rozumnější legislativní obsah. A je vidět, že na něm ČTU zapracoval s přispěním věcných připomínek. Co by mohlo být k diskuzi , jsou pouze technické parametry.

Měření PSV

30.05.2023 - 21:09 Vojtěch Hanáček

Dobrý den, ještě bych poupravil odstavec č.3. Jelikož po takovéto úpravě vo-r nejsem legálně schopen zkontrolovat poměr stojatých vln, natož doladit anténu. Myslím, že by se na tuto činnost nemělo zapomínat, protože měření PSV je přeci vysílání bez pokusu o navázání spojení.

Je podmínka min.15km od hranic s (A a PL) pro provozu Hotspotů relevantní?

30.05.2023 - 23:10 POZOR CB HRANIČNÍ KONTROLA OD ČTÚ?

Vzhledem k tomu, že Rakousko nezakazuje CB Hotspoty (v Rakousku známé jako CB Gateway) poblíž hranic s CZ a dokonce několik CB Hotspotů v Rakousku je již několik let provozováno nedaleko od CZ hranic:
- Rakouský CB Hotspot Heidenreichstein, 37. kanal, 27,375 MHz, Waldviertel, vzdálenost 7km od hranice s CZ
- Falkenstein, 6,21km od CZ hranice
- Staatz, 9,17km od CZ hranice

tak nedává smysl, abysme v CZ chránili Rakouské uživatele tím, že zakážeme CB Hotspoty 15km od Česko-Rakouských hranic.
Zdroj:
www.cb-funk.at
www.gateway-oesterreich.at
www.gateways-austria.at

Z výše uvedených důvodů je na místě, aby byla podmínka provozu CB Hotspotů 15km od hranice s Rakouske v připravovaném VO pro CB 27MHz ZRUŠENA!

P.s. také stojí za zvážení, jestli tuto podmínku nezrušit i u Polska, které využívá jinou kanálovou rozteč i jiné frekvence. V Polsku se na CB nevysílá v pásmu 26.565 MHz až 26.955 MHz jako v ČR, ale vysílá se pouze v pásmu 26.960 MHz až 27.400 MHz, tudíž k rušení nemůže docházet.
Zdroje:
http://fldx.org/site/pol-cb-channels.php

Channel Frequency
1 26.960
2 26.970
3 26.980
4 27.000
5 27.010
6 27.020
7 27.030
8 27.050
9 27.060
10 27.070
11 27.080
12 27.100
13 27.110
14 27.120
15 27.130
16 27.150
17 27.160
18 27.170
19 27.180
20 27.200
21 27.210
22 27.220
23 27.250
24 27.230
25 27.240
26 27.260
27 27.270
28 27.280
29 27.290
30 27.300
31 27.310
32 27.320
33 27.330
34 27.340
35 27.350
36 27.360
37 27.370
38 27.380
39 27.390
40 27.400

Aktivace DTMF - dostupnost vsem

14.06.2023 - 08:15 Michal

Dobrý den,
Myslím že VO opravdu vyšlo vstříc "oboum táborům". Jediné co bych rád opět "prosadil" a čím mám pocit se ČTU nezabývalo je možnost aktivace DTMF tóny místo (nebo jako druhá možnost) ctcss aby skutečně HS byly dostupné všem. A mohli plnit funkci oživení provozu na "mrtvém" pásmu, místo toho aby plnili pouze funkci "převzetí mrtvého pásma" kdy původní uživatele musí volit buď koupi nové stanice nebo nebo novinku která využívá "dost" kanálu pouze strpět. Myslím si že touto poslední úpravou o přístupnosti, by se dalo považovat věc za veřejné prospěšnou, jak uživatelům tak pásmu a skutečně by vedlo k oživení pásma. (Připomínky z předchozí diskuze majitelů HS jsem četl a argumenty o "ochraně před gumovaním sice chápu ale nemyslím že by byly na místě a něco resily)

Připomínky ke zvážení do nového VO

14.06.2023 - 12:19 Jiří Velíšek, OK1ZJV

Dobrý den všem,
návrh nového VO mi přijde jako velmi dobrý kompromis jak pro příznivce, tak i pro odpůrce hotspotů. Měl bych přesto několik málo připomínek:

- Vzdálenost od hranic zde už byla několikrát řešena. Sám jsem toho názoru, že okolní státy taktéž nic neregulují, proto je zbytečné regulovat u nás. Jedná se o několik málo hotspotů, které by přišly s tímto bodem do kolize, ovšem jsou na místech, kde jsou zcela zásadní, navíc jsou tato místa vesměs velmi dobře izolovaná od zahraničního území. Naše hranice většinou lemují hory, které spolehlivě zabrání jakémukoliv přesahu přes hranice. Je tu pak dále případ Ostravy, která je také blíže než 15 km od hranic (s Polskem) a v takto velkém městě by podle zmíněné podmínky vůbec nemohl být umístěn hotspot. Ze zkušeností víme, že jeho přesah na polskou stranu je díky městské zástavbě prakticky minimální. Navíc nemůže nikoho omezovat, jelikož v Polsku funguje v pásmu CB jiný kanálový rastr a kmitočtový úsek, kde hotspoty fungují, není nijak přidělen. Navrhuji tento bod zcela zrušit, nebo stanovit podmínky, za kterých by bylo možné provozovat hotspoty v pásmu CB i v pásmu 15 km od hranic - například povinnou registraci na ČTÚ, nebo zkrácení doby on-demand provozu (aktivace) těchto konkrétních hotspotů.

- Aktivace hotspotů je cesta správným směrem, přesto bych považoval formulaci "Pokud není během této doby provedena nová aktivace, hotspot po uplynutí této doby ukončuje své vysílání;" za ryze nepraktickou. Vzhledem k charakteru provozu na CB hotspotech (je nutno uvážit, že CB pásmo již dvě desítky let naslouží jako náhrada telefonu) se velmi často nejedná o komunikaci dvou osob, ale jedná se o tzv. "kolečka", tedy jde o komunikaci více osob se společným tématem. Formulace, uvedená v návrhu VO, by nutila téměř každého, aby "svůj" hotspot (tedy ten hotspot, přes nějž komunikuje) tento uživatel každých cca 28 minut (tedy ve kratším intervalu než 30 minut) aktivoval, aby mohl nadále poslouchat provoz, který se ho týká. To ale není technicky možné, vzhledem k tomu, že hotspoty fungují na simplexní bázi a v okamžiku, kdy vysílají, nemohou tento aktivační požadavek přijmout. Uživatel, který chce nadále poslouchat téma a chce se k tématu vyjádřit později, případně až na něj dojde řada (což v "kolečku" nezřídka bývá i za vyšší desítky minut, takovou praxi známe i z radioamatéských převaděčů), pak nemá jinou šanci, než vyčkat na mezeru mezi relacemi a do této mezery zaklíčovat - tedy "obnovit aktivaci hotspotu". To ovšem způsobí zmatky, protože ostatní úživatelé si budou myslet, že se s nimi pokouší navázat spojení. Software, na němž jsou hotspoty založeny, má toto ošetřeno velmi chytře - deaktivuje aktivovaný hotspot až v okamžiku, kdy všeobecně skončí vysílání. Pak pro všechny aktivované hotspoty běží společná lhůta (ani nemusí být 30 minut, stačilo by i 15), po jejímž uplynutí se hotspoty deaktivují najednou. Toto řešení má mnohem větší smysl, než navrhované. Můj návrh je, aby mnou zmíněná věta byla upravena takto: "Hotspoty se automaticky deaktivují 30 minut po skončení poslední relace."

- K budu 9 e) bych navrhoval doplnit slovo "důvodné", aby bod zněl takto: e) za provoz hotspotu odpovídá provozovatel. Ten je povinen učinit taková technická opatření, aby nedocházelo ke zneužití stanice. Zároveň je povinen na žádost Úřadu provést nápravná opatření včetně vypnutí hotspotu v případě, že Úřad vyhodnotí stanici jako zdroj rušení na základě DŮVODNÉ stížnosti na provoz tohoto hotspotu ze strany zahraničních administrací nebo jiných uživatelů stanic využívajících rádiové kmitočty dle čl. 2 odst. 2.

- K návrhu pana Michala (viz o jeden příspěvek výše) uvádím, že DTMF aktivace hotspotů je také možná, tudíž příjem provozu na hotspotech nevyžaduje CTCSS. Je možné provést aktivaci i pomocí DTMF kódu. Nepřijde mi ale důležité toto zavádět do VO, jedná se o vzájemnou dohodu provozovatelů s uživateli a já věřím, že si dokážeme vyjít vstříc. Panu Michalovi bych navrhl, ať mne kontaktuje (např. mailem HAM značka uvedená u jména @gmail.com) a já s ním aktivaci odzkouším. Zatím jsem zaregistroval pouze jeden tento požadavek.

Jinak návrh VO po všech stránkách chválím a jsem rád, že Úřad pečlivě zvážil všechny připomínky. Myslím si, že jsme již v jiné době, než v letech devadesátých, tudíž si i CB radio zaslouží nějaký ten technický pokrok, namísto jeho zániku. CB radio se z náhrady telefonu vypracovalo na předstupeň licencovaného vysílání, což jistě ocení zejména komunita radioamatérů, která nezastavitelně řídne a potřebuje nové lidi. Překvapujícím faktorem ovšem je, kolik radioamatérů se začalo zabývat i provozem na CB, ač sami mají k dispozici i radioamatérské (ovšem vesměs digitální) sítě.

Jirka Velíšek, OK1ZJV, provozovatel serveru "CB reflektor OK1OCB" pro hotspoty

Zvídavé dotazy na "autora všeho"

15.06.2023 - 08:53 CB bez hotspotů

Myšlenkový duchovní otče, Vaše jasnosti, pane Velíšku,

povězte nám, jak se Vám vlastně vysílá na té Vaší síti, kterou označujete líhní radioamaterů?
Proč to s panem Michalem nedprodiskutujete na hotspotech? Jó-Vy raději e-mailem, to dává smysl!
A jak Vám šlape Váš e-shop ok1ocb.cz s hotspoty za 3,500 Korun, za CQ-Boxy za 400 a jinýmy Vašimy geniálnímy výrobky?
S dovolením bych si částečně vypůjčil slova pana Rudy z minulého připomínkování - i malé dítě si dokáže na prstech spočítat, že se jedná a hezký balík peněz, co jste vytřískal z síbíčkářů (samozřejmě bez dokladů).

Děkuji za Vaši asertivní odpověď!
Zvídavý uživatel sí bí

GDPR

15.06.2023 - 09:26 Martin

Legalizace přenosu dat mezi hotspoty prostřednictvím sítě elektronických komunikací (čl 2., odstavec 9d) by měla nějak zavádět i povinnost ochrany dat ze strany provozovatelů hotspotů tak, jak je to běžné u jakékoliv jiné sítě. Jak bude toto kontrolováno a vymáháno?

Uživatel hotspotu, který k němu přistupuje pouze prostřednictvím CB pásma by se měl dle platné legislativy nějak dozvědět o svých právech - mobilní operátoři musí informovat ve smluvních dokumentech, webové stránky ve všudypřítomných bannerech, jak se o nakládání se svými daty dozví člověk, co má jen a pouze CB? Provozovatel hotspotu může teoreticky 24/7 nahrávat relace, vytěžovat z nich, co jen uzná za vhodné, ukládat je, předávat třetím stranám...

Top