VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, všeobecného oprávnění č. VO-R/7/xx.2023-y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zpracoval k provedení § 9 a § 12 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/7/xx.2023-y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz. Toto všeobecné oprávnění nahradí původní všeobecné oprávnění č. VO-R/7/11.2016-12, které se zrušuje článkem 4 všeobecného oprávnění.

Důvodem pro vydání aktualizace všeobecného oprávnění VO-R/7 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz jsou podněty a zjištění, týkající se nárůstu počtu dálkově ovládaných neobsazených stanic (tzv. hotspotů) v tomto pásmu, jejichž využití není v aktuálním znění VO-R/7 jednoznačně upraveno. ČTÚ proto obdržel podněty jak od provozovatelů hotspotů, kteří žádali rozšíření počtu kanálů pro hotspoty, tak od ostatních uživatelů CB pásma, kteří si na rušení pásma provozem hotspotů stěžovali. Následně provedl monitoring využívání této části rádiového spektra a na jeho základě připravil návrh změny spočívající v rozšíření počtu kanálů využitelných pro hotspoty a současně v upřesnění podmínek pro provoz hotspotů tak, aby nedocházelo k  neúčelnému využití rádiového spektra.

S ohledem na tuto skutečnost ČTÚ navrhuje vydání všeobecného oprávnění podle předkládaného návrhu.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 30 dnů ode dne jeho uveřejnění.

čj. ČTÚ-ČTÚ-6 357/2023-613
odbor správy kmitočtového spektra


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle čl. 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě:

Další připomínky, stanoviska a názory:

Soubory ke stažení

Stanoviska a názory

Připomínka

09.02.2023 - 14:01 Tomáš Coufal

Dobrý den , vzhledem k tomu o jaké pásmo se jedná bych nebyl osobně k hotspotu tak kritický. Pásmo si své odsloužilo v době zárodku mobilních telefonů a dnes vyjma několika málo oblastí je pásmo povětšinou úplně prázdné a tiché. Jediný stálý účastník pásma je historický opakovač na suchém vrchu který každou hodinu hlásí přesný čas a teplotu. Výjimkou jsou víkendové soutěže pořádané v druhé polovině pásma kde hotspoty nejsou nebo alespoň jsem tam nikdy žádné neslyšel. Hotspoty tomuto upadajícímu pásmu dodali další smysl její využívat, a majitelům stanic dodali nový svěží vítr.... ale vždy se najde někdo kdo někomu něco závidí nebo nepřeje a začne dělat problémy (třeba formou stížnosti na ČTÚ). Osobně bych byl pro , aby hotspotu mohlo být mezi sebou propojeno alespoň 5, a to z důvodu nemožnosti umístit hotspot na kvalitní vysoké místo s dobrým dosahem- viz omezení 15 km od státní hranice. Věřím že nyní pomocí hotspotu se seznámilo mnoho uživatelů tohoto pásma z různých koutu republiky, kdyby spojení mezi nimi bylo jinak nemožné.
Kanálů pro hotspot bych povolil také o něco více , alespoň 10. Stejně je nikdo nevyužívá, zejména v druhé polovině pásma které bude tím pádem opět krom šumu úplně potichu. Ač jsem hotspot nikdy v životě nepoužil , nevidím důvod být na toto zařízení tak kritický jako je aktuální návrh nového všeobecného oprávnění.

CB Hotspoty

09.02.2023 - 15:51 Medvěd Brdy

Není to dokonalé, ale je dobré to zasadit do právního rámce. To že někteří jedinci dávají na kopce u hranic ziskové antény a perou do nich výrazně vyšší, než povolený výkon, nám nepomáhá a v zahraničí vypadáme jak diletanti. Kvituji omezení použitých kanálů a zisku antén. Výhradu mám k omezení na dva navzájem propojené hotspoty, to bude třeba ještě dopracovat.

1. Jakým způsobem bude

09.02.2023 - 16:07 František Čelechovský

1. Jakým způsobem bude zabráněno tomu, aby byla takto jednou fyzickou osobou, potažmo radioklubem prováděna fakticky privatizace části spektra - tedy přírodního zdroje ? Bez registrace provozovatelů, vysílacích výkonů, GPS souřadnic a podobně bude pásmo brzy rozkradeno Hotspotovými nájezdníky na tyto přírodní zdroje.
2,. Vzhledem k tomu, že tato služba je provozována jako soukromá - funguje na principu uzavřené sítě, tak by měla být dle toho zpoplatněná a provozovatel každého hotspotu by měl platit za svůj frekvenční příděl pro dané teritorium.
3. V rámci takové telekomunikační sítě pak provozovatel digitální infrastruktury logovat veškerá spojení, fakticky i obsah přenášených zpráv tak, jak to funguje u jiných telekomunikačních sítí určených k přenášení obsahu.
4. Jakým způsobem pak bude prováděno dokazování, kdo kde byl první, kdo koho dříve začal rušit... Případně regulován vznik další soukromé sítě HotSpotů ve stejném teritoriu dohadující se o "jejih kanály" ?
5. S omezením na p2p komunikaci, tedy pouze mezi dvěma hotspoty souhlasím. Není možné, aby takto byly obsazovány kanály jedním subjektem. V momentě, kdy se povolí komunikace na výstupu na více hotspotech a objeví se další provozovatel další soukromé sítě hotspotů tato regulace vůbec nic nebude řešit. Navíc by pak nebylo možné zajistit "komu těchto pět najednou řvoucích hotspotů patří".
6. Z principu fungování tohoto frekvenčního pásma NENÍ možná adekvátní mezinárodní koordinace poblíž hranic a za příhodných podmínek vždy bude docházet k šíření v rámci okolních států.

To omezení na více výstupních

09.02.2023 - 16:20 Hotspoty

To omezení na více výstupních vysílačů není možné - neexistuje žádná evidence co komu kde jaká síť patří a i kdyby, tak to ZJV rozepíše na všechny rodinné příslušníky, strýčky, tetičky, babičky.. aby znovu zaplevelil celou republiku svojí soukromou sítí. Dokonce se dá na internetu dočíst, že má choutky tu svoji pavučinu roztáhnout i na Slovensko...

Reakce na nove vš. opravnění na 27MHz

09.02.2023 - 16:38 Ruda Rudik

Dobrý den,
když to vezmu všeobecněji, je to svinárna.Osobně jsem mluvil s p. Mackem z ČTÚ a sám mi říkal, že mu hotspoty na "b" čku nevadí, ba naopak, že se mu to zdá jako dobrý nápad....a ted toto? Lidé se zdravotnim problemem, lidé, kteří dostali jedinou šanci si popovídat s ostatníma a nemají jinou možnost se spojit, tak tohle by byl humus na ntou.To pardon.
Kanály cb 41-80 opravdu vyuzivány nebyly a jsem presvedcený, že nebudou...krom hs.Pokud návrh nabyde platnost v plném znění, bude to od čtú považováno jako podpásovka pro slušné lidi, kteří do toho investovali cas i peníz.Běží to cca 3roky v pohodě a může to běžet v klidu dál.Rušení do jiných zemí? To pokládám za špatný vtip na krátkých vlnách kde je vzájemné rušení v celé Evropě.

Připomínky z praxe k návrhu VO-R/7, zejména k provozu hotspotů (jsem zřizovatelem sítě)

09.02.2023 - 16:41 Jiří Velíšek, OK1ZJV

Dobrý den,
návrh VO-R/7 obsahuje body, které provoz sítě hotspotů, tak, jak ji známe dnes, zcela znemožňuje. Chápu, že je potřeba vyhovět několika málo jedincům, kteří se (velmi často namol opilí) snaží provoz na hotspotech všelijak narušovat, ale myslím si, že pokud by se měla síť hotspotů zcela přizpůsobit tomuto návrhu, myšlenka hotspotů by zcela ztratila původní význam. Hotspoty přivedly na téměř prázdné pásmo CB mnoho původních i nových uživatelů a znovu umožnily existenci již téměř zaniklé komunity. Tak, jak je to v radioamatérských pásmech, i na CB pásmo se dostaly různé inovace, ať už se jedná o datový provoz, nebo o možnost propojení neobsluhovaných stanic pomocí internetu. Stejně tak, jako hotspoty používají radioamatéři, i na pásmu CB, které bylo velmi často vnímáno jako "škola radioamatérů", vznikly hotspoty. Díky nim se obnovila komunita, která na pásmu CB v jeho začátcích byla - a myslím si, že přesně toto je cíl existence pásma CB. Pásmo CB už totiž dávno není náhradou telefonu, jako to bylo u jeho vzniku (u nás v ČR).

Proto bych se vyjádřil k následujícím bodům:

(8) Vyhradit konkrétní kanály pro provoz hotspotů je správný krok. Pro někoho jsou kanály jen čísla, ale mnohdy tato čísla mají i hlubší význam, zejména s ohledem na historii, permanentní rušení na konkrétních kanálech a také aktuální využití kanálů v současnosti. Například na navrhovaném kanále 73 je velmi často dostupný opakovač kdesi na východ od ČR a znemožňuje provoz hotspotů, proto se tento kanál pro hotspoty nepoužívá. Každý, kdo pásmo aktivně užívá, to ví.

Můj návrh bodu (8): Protože mnozí uživatelé pásma CB vnímají kanály 1-40 jako prostor pro soutěže a lokální spojení, neměly by být kanály 18 a 23 využívány pro hotspoty. Hotspoty aktuálně směřují do stavu, kdy by obsadily bez zbytečných kompromisů 12 kanálů, a to 50, 55, 56, 60, 66, 68, 69, 71, 72, 74, 78, 79, kde víme, že se nevyskytuje ani rušení, ani žádný jiný kolizní subjekt (například opakovač kdekoliv v dosažitelné zóně, tedy i DX). Je možné do budoucna tento nárok ještě snížit, ale už by docházelo k jejich vzájemnému rušení a bylo by nutné přestat vysílat CTCSS, což je dnes velmi komfortní. Ale dovedu si představit, že by se počet kanálů, na nichž hotspoty fungují, snížil například na 9, jako je to běžné v zahraničí. Byl by ale nutný pečlivý výběr kanálů.

(8) a) Omezením vysílání pouze na dva propojené hotspoty by ztratilo význam hotspoty vůbec používat. CB pásmo, anglicky "Citizen Band", tedy "Občanské Pásmo", vždy bylo koncipováno jako komunitní záležitost, kde spolu velmi často hovoří více než dva operátoři. Pokud by tento bod měl doslova platit, pak bychom hotspoty na CB pásmu zcela degradovali na něco podobného, co dnes umožní například Skype, nebo WhatsApp, nebo běžný mobilní telefon. Pásmo CB ovšem není náhradou mobilního telefonu, je to naopak důležitý prostředek pro výchovu nových operátorů, jichž je již dnes nedostatek. Dnes málokdo chápe, proč ještě existují radioamatéři (a uživatelé dalších pásem), když existuje internet.

Můj návrh bodu (8) a) Zvážit toto omezení jako celek. Rozumné by bylo (chceme - li nutně toto omezit), kdyby se hotspoty používaly stejně, jako u radioamatérů síť DMR (ostatně myšlenka CB hotspotů vlastnosti sítě DMR kopíruje), tedy že by se daný hotspot mohl dálkově aktivovat (například odesláním CTCSS nebo DTMF tónu) a určitou dobu by zůstal aktivní. Po této době by přestal vysílat a pouze by čekal, až ho někdo opět aktivuje (čímž projeví zájem o to, aby vysílal a zároveň potvrdí svou přítomnost). Mělo - li by dojít k nějakému omezení počtu současně vysílajících hotspotů, určitě by tento počet měl být výrazně vyšší, než dva. Bylo by to jako omezit konferenční hovory pouze na dva účastníky, což je pochopitelně už z podstaty věci nesmysl. CB rádio odjakživa stálo na principu konferenčních hovorů. Mimochodem, existuje i početná skupina posluchačů, kteří by se tímto krokem cítili zcela odstrčeni.

(8) b) Maximální délka relace 120 s je již teď základním nastavením hotspotů. Ovšem mezera 5 sekund mezi relacemi naprosto znemožňuje komukoliv dalšímu vstoupit do rozhovoru (tzv. "break"), protože hotspoty by v době této mezery nevysílaly. Navíc pro běžný rozhovor není přirozené, aby hovořící strany čekaly pět sekund. Technicky lze zajistit, aby souvislé relace byly odděleny nějakým časovým prostorem, ale aktuálně je to jedna vteřina a už i to mnohdy vnáší do komunikace zmatek. Tato vteřina je ale důležitá pro časovou synchronizaci jednotlivých hotspotů, technicky význam má. Pět vteřin je ovšem nesmyslně moc.

Můj návrh bodu (8) b): Maximální délka jedné relace může být (a aktuálně je) omezena na 120 s. Je to rozumná hodnota a rozumný požadavek. Ovšem požadavek pětisekundové mezery postrádá jakékoliv opodstatnění. Navíc by zanášel do hovoru zmatek, neboť ne každý je schopen dobře odhadnout pět sekund. Vstoupit do hovoru by pak nebylo možné vůbec. V praxi by došlo k ořezávání začátku sdělení, neboť nikdo pět sekund nedokáže odhadnout.

(8) c) Maximální zisk antény je z mého pohledu v pořádku a toto omezení nijak výrazně nezasáhne do provozu už existující sítě. K tomuto bodu nemám připomínek a považuji ho za správný, ač v praxi bude mít zcela minimální význam.

(8) d) Tento bod fakticky zakazuje propojení sítě hotspotů do jiných sítí. Aktuálně se toto propojení používá do sítě Zello a tato funkce je vcelku oblíbená.

Můj návrh bodu (8) d): Propojení do jiných sítí není žádná škodlivá záležitost. Může se ovšem stát, že by někdo chtěl propojit do sítě hotspotů hotspot z jiného pásma, než je pásmo CB, což je z mého pohledu špatně. Naopak, bude - li se jednat o propojení například s platformou Zello, je toto propojení žádoucí a přináší mnoho výhod. Zejména to, že si nikdo nedovolí vysílat mimo hranice slušného chování, protože by mohl být jednoznačně identifikován a následně zablokován. Zvážil bych tedy výjimku pro možnost propojení s IP sítí s nutností identifikace a možností zablokování. Z praxe víme, že provoz přes síť Zello není jakkoliv škodlivý a nikdo si nedovolí vysílat mimo daná pravidla. Mnozí se ovšem zamýšlejí nad smyslem, proč by někdo měl vysílat přes internet, když má na dosah ruky radiostanici, s čímž souhlasím. Nevidím ale nic špatného na tom, když se někdo chce ozvat do komunity například z dovolené v zahraničí.

(8) e) Souhlasím s tím, že za provoz hotspotu odpovídá jeho provozovatel. Měl by zajistit, aby hotspot splňoval požadované parametry, zejména výstupní výkon. Technicky ale nelze zabezpečit, aby hotspot nemohl někdo zneužít například pro šíření nevhodného obsahu - stejně tak, jako televize nebyla schopna zamezit nevhodné mluvě prezidenta Zemana.
Mnou zmiňovaná síť hotspotů, jejíž myšlenky jsem autorem a zároveň provozuji server, nutný k její činnosti, už vzhledem k četným útokům na síť dospěla do takového technického stavu, že je možné odstavit téměř okamžitě jakýkoliv hotspot, případně ho nějak omezit. Přístup k administraci jsem odesílal v komunikaci pomocí datové schránky před několika měsíci i přímo na ČTÚ, bohužel to ze strany ČTÚ ještě nikdo neprojevil zájem vyzkoušet. Beru to jako vstřícný krok směrem k ČTÚ, kdy Úřad může bezodkladně omezit jakýkoliv hotspot, má - li k tomu rozumný důvod (např. stížnost ze zahraničí). Ostatně proč by úřad toto nemohl požadovat po provozovateli serveru? Jakožto jeho provozovatel se spolupráci s ČTÚ nijak nebráním. Splňuji současné legislativní požadavky pro provoz sítě a chce - li Úřad mít přístup k administraci sítě, stačí se jen podívat do datové schránky a do administrace se přihlásit. Nemám potřebu mít před Úřadem jakékoliv tajnosti a vše jsem postavil tak, abych neporušil nic, co Úřad v současném znění VO požaduje. Samozřejmě chápu, že každá novinka si žádá svá pravidla, ale rozhodně by nebylo fér tato pravidla nastavit tak, aby současnou síť již nebylo možné smysluplně provozovat.

Na závěr bych rád podotkl, že pásmo CB je nejen v ČR vnímáno jako škola pro licencované radioamatéry. Uživatelé pásma CB se vždy snažili dokázat to, co dokázali radioamatéři a nezřídka se jim toto daří. Mají různé soutěže (stejně jako radioamatéři mají závody), mají svou komunitu (ta se výrazně prolíná s komunitou radioamatérskou), jen mnohdy nejsou tak zdatnými techniky, jako jsou radioamatéři. Mnozí současní radioamatéři pásmo CB vnímali jako ochutnávku radioamatérského provozu ve svých začátcích, proto by dle mého názoru v době, kdy zájemců o vysílání všeobecně ubývá, něměly být kladeny překážky k rozvoji znalostí a dovedností na pásmu CB, které vedou k následnému kroku uživatelů pásma CB do světa radioamatérů. Síť hotspotů v pásmu CB, tak, jak ji dnes již téměř dva roky známe, je bezesporu velkým přínosem jak pro rozvoj budoucích radioamatérů, tak i pro komunitu v pásmu CB jako takovou. Mimochodem, přes 30 % uživatelů, kteří se registrovali do nepovinné registrace, jsou radioamatéři.
Jakožto provozovatel serveru a duchovní otec myšlenky CB hotspotů ale nechci bojovat za zbytečně velkou nezávislost hotspotů. Jen bych rád dal této myšlence jasná pravidla a řád. Myslím si, že totéž by měl učinit i Úřad. Není nezbytně nutné zlikvidovat dobrou myšlenku, která oživila již téměř nulový provoz na CB pásmu a znovu oživila cíl jeho existence. Provoz hotspotů, tak, jak je dnes známe, není nijak škodlivý, nezpůsobuje žádné hospodářské škody (mobilní operátoři jistě nepřijdou o své zisky, naopak, mají zisk z internetových přípojek hotspotů), nekoliduje s aktuálním zněním VO a bezesporu vytváří nové rádiové operátory, jejichž řady nezastavitelně řídnou. Mým cílem bylo komunitu podpořit a zastavit její úpadek. Vzhledem k tomu, že o aktivitu na CB hotspotech projevilo zájem přes 400 účastníků, bezesporu tato myšlenka zafungovala.
Zároveň ale souhlasím s potřebou regulovat to, co je nezbytně nutné. To je bezesporu počet kanálů a jejich konkrétní určení, dále oddělit opakovače a hotspoty na odlišné kanály a určit jasnější pravidla provozu (např. volba antén a podobně). Ovšem omezit vysílání jen na dva současně komunikující hotspoty, je zcela zbytečné. Kanály budou tak jako tak obsazeny a není nutné počet hotspotů omezovat. Je ale možné projednáváním této záležitosti vymyslet jistě mnohá lepší řešení.
Zároveň si myslim, že by Úřad měl v případě drastického omezení podmínek (v současné době hotspoty VO neporušují) stanovit přiměřenou přechodnou dobu, během níž by bylo možné síť přizpůsobit.

Žádám Úřad, aby zvážil smysluplnost navržených požadavků a upravil návrh tak, aby nedošlo k výraznému omezení toho, co již dlouhodobě funguje. Chápu, že hotspoty v pásmu CB mají i své odpůrce, ale i oni mají možnost se (v budoucnu pevně stanoveným kanálům) vyhnout a provoz na hotspotech ani neposlouchat. Navrženými změnami by se z hotspotů stalo něco, co ani zdaleka nepřipomíná radioamatérský provoz a to tu pravděpodobně nikdo nechceme.

Jirka Velíšek, OK1ZJV, VO OK1OCB, autor a realizátor myšlenky CB hotspotů, konstruktér mnoha radioamatérských převaděčů v ČR (+ 2 na Slovensku)

Hotspoty

09.02.2023 - 18:06 Expedice Žába

Dobrý den, mě osobně hotspoty nevadí a nevyužívám je. Jen bych doporučil je nedávat na kanály 70 - 80 pásma B. V různých CB závodech se spojují české a slovenské stanice a právě kanály 70 - 80 jsou povoleny využívat je na Slovensku podle jejich VO. Když tam ale běží český hotspot tak se spojení nemusí povést. Proto bych jim vymezil třeba kanály 10 - 19 (nebo jiných 10) a víc nic. Honza.

Doufám, že úřad nepřistoupí

09.02.2023 - 18:59 Lukáš

Doufám, že úřad nepřistoupí na "nastolenou situaci" kdy na veřejné pásmo sloužící všem vtrhne jistý jedinec, dokonce honorující se jako radioamatér a přivlastní si část vysílacího pásma. Není přece možné, aby si jeden člověk rozjel jakýsi svůj vlastní zájem, obsadil si kanály prakticky po celé republice a s myšlenkou "teď jsem tu já" chtěl, aby se mu uřad přizpůsoboval a na míru vytvářel mu vyhovující pravidla a legalizoval tak jeho šedou zónu, kterou si na úkor ostatních vytvořil. Takových spasitelů všeho radioamatérstva tu pak bude čím dál tím víc a úřad se jim bude přizpůsobovat a na míru ohýbat zákony a vyhlášky ? No kde to jsme! Pokud si chce někdo vytvářet takovéto vlastní soukromé sítě, ať si zaplatí vlastní frekvenční příděl třeba v pásmu 173MHz a tam si svoje zájmy provozuje. Nebo se snad příště začnou stavit na zadní provozovatelé taxislužby a jiní s tím, že vlastně taky dělají bohulibou činnost a úřad se jim má přizpůsobit ? Nejsme přece na Ukrajině, aby přišel podobný okupant a prohlásil, že tady ten kus pásma je můj a ostatní mají smůlu a ještě se při své drzosti domáhat legalizace této činnosti..

Pokud je mi známo tak

09.02.2023 - 19:57 Martin

Pokud je mi známo tak Hotspoty vznikly nadšenci kteří nechtěli už tak "mrtvé" Cb pásmo nechat jen tak a díky hotspotum zase ožívá přitáhlo to mnoho nových uživatelů včetně mě a doufám že to tak zůstane vznikly z vlastních zdrojů vlastních peněz a hlavně nedělají ŽÁDNÝ ZISK tak nechápu proč tu na to dělat takovéhle omezení

NESOUHLASÍM s Návrhem VR-O/7

09.02.2023 - 20:05 Lubos Praha

Když se v tomto státě připravuje nějaká vyhláška nebo zákon, tak se o tom diskutuje několik měsíců a vyjadřuje se k tomu řada zájmových sdružení. Vy dáte 30 dní na připomínky k tak zásadní otázce, která se týká koníčků řady lidí, a která dokázala po letech oživit mrtvé pásmo CB. Pardon, ne mrtvé... Stačilo se se stanicí projít ve městě a uslyšíte různá rušení od pouličních lamp, vietnamských večerek, domovních zvonků apod. Kolikrát si ČTÚ stěžoval v okolních státech, že pásmo CB je v ČR zahlceno různými profi stanicemi ze zahraničí? Kolikrát ČTÚ se pokusil najít lidi, kteří na různých pásmech záměrně ruší, a dokonce ostatním vyhrožují, nebo se vychloubají, že tam mají 200 W a směrovku? Techniku na to máte....
Osobně bych doporučoval, najít způsob, jak dostat HS do nějakých pravidel a dát tomu řád, než je omezit (respektive zlikvidovat) dle Návrhu VR-O/7. Jaký je rozdíl mezi HS kousek od hranic a bydlištěm člověka, který si chce pokecat s kolegou na CB pásmu (stanice proti stanici bez HS) a budou "žvanit" několik hodin? To budou pravidla, že jejich relace nesmí být delší, nebo, že nesmí bydlet nedaleko od hranic?? Nepodléhejme názoru několika málo lidí, kterým leží HS v žaludku a od začátku se snaží o jejich likvidaci.
Omlouvám se, ale takhle to cítím já, který díky své poloze nemůžu využívat HS ani CB, ale problematiku sleduji, protože na CB pásmu jsem začínal již v roce 1978....

A to je přesně ono Luboši -

09.02.2023 - 20:10 Souhlasím s novým zněním VO

A to je přesně ono Luboši - To, že si chce někdo hodiny žvanit ještě neznamená, že to žvanění musí být neobsluhovanými stanicemi přenášeno po celé republice na šedesáti vysílačích a dvaceti kanálech najednou! Protože ty kanály a pásmo jsou všech stejně. Ne jenom toho, kdo si je chtěl anektovat pro svoji soukromou síť!

Objasnění některých lží a polopravd ve věci provozování CB hotspotů

09.02.2023 - 20:12 Jiří Velíšek, OK1ZJV

Vážení,
Rád bych ke svým připomínkám ještě dodal několik skutečností, které přímo nesouvisí s provozem, ale bezesporu se týkají CB hotspotů.
Už jsem se dozvěděl, že z provozu hotspotů nějak profituji. Opravdu nevím, jak by bylo možné z provozu CB hotspotů profitovat. Jejich provoz rozhodně není zadarmo (už jen server musí někde běžet a musí mít kvalitní přípojku internetu), ale toto stále lze považovat za investici do záliby. Nicméně neznám způsob, jak by mohl provoz CB hotspotů jakkoliv vydělávat, což mi mnozí přisuzují a mají pocit, že se obohacuji na úkor veřejného pásma CB. Skutečnost je taková, že jsem si za vložené peníze mohl pořídit velmi slušný transceiver pro krátké vlny. Opravdu mi za to, že se na hotspotech vysílá, nikdo nic neplatí, dokonce ani za propojení do sítě Zello. Tyto lži jsou různě po internetu zmiňovány velmi často. Ne, opravdu v souvislosti se sítí CB hotspotů žádné příjmy nemám, naopak mám stále výdaje, a to zejména za občasné opravy a za elektrickou energii a dopravu.
Stejně tak bych rád vyvrátil lži, zmíněné i zde v diskuzi. Síť CB hotspotů je naprosto veřejná a všem přístupná, navzdory všem požadavkům i zevnitř CB komunity, abych síť uzavřel jen pro zvané a i na dashboard http://cbradio.ok1ocb.cz nastavil přístup přes heslo. To ovšem zcela odporuje myšlence CB pásma, kdy vše je pro všechny. Ostatně i obsazené kanály jsou důležité téma a souhlasím s tím, aby se jejich počet omezil (ale rozumně, ne tak, jak je v návrhu). Pak odpadá jakékoliv osočování stran "privatizace" kanálů na CB pásmu. Nezapomeňte prosím, že jen ČTÚ rozhoduje, jaké kanály k čemu slouží. Kanály 9, 10, 19, 76, 77 a mnohé další, nejsou zprivatizovány, nýbrž určeny k danému účelu. Vzhledem k tomu, kolik kanálů na CB pásmu je, máme dostatek prostoru pro všechna použití - tedy pro data máme 4 kanály, svolávací máme dva. Proč by nemohly mít hotspoty třeba 9 vyhrazených kanálů? Ve všem by byl pořádek a nemohlo by se stát, že se hotspoty objeví tam, kde je nikdo nechce. Uvažme také, že "moje" síť není jedinou, která v ČR funguje. Je tu ještě druhá síť, více uzavřená, kanály spolu sdílíme a koordinujeme. Máme odlišné subtóny, tedy dostatek opatření, aby nedošlo ke kolizi.
Dále bych upozornil, že v reálných podmínkách v ČR má CB radio s legálním výkonem dosah cca 35 km. Nikomu z Prahy nemůže vadit, že na jeho oblíbeném kanále vysílá hotspot v Ostravě.
Osobně si myslím, že nastavíme - li si společně (příznivci i odpůrci) nějaké kompromisní podmínky a budou - li dodržovány, pak by vcelku bez problémů mohl fungovat model, kdy současné dvě sítě poběží na např. devíti kanálech a nebude ani nutné uplatňovat navrženou podmínku pouze jednoho vysílajícího hotspotu (která zcela popírá smysl hotspotů).
Prosím zejména odpůrce, aby se nad vším zmíněným zamysleli a započali zcela konstruktivní diskusi o budoucnosti hotspotů na CB pásmu. Rozhodně nejsou tak škodlivé, aby na pásmu nesměly být. Můj názor je, že dobrá koordinace kanálů, ukotvená v novém VO, by řešila naprosto vše. Ani by nebylo třeba řešit zbytek podmínek, které veskrze nic neřeší, ale pouze omezují samotné uživatele.
Děkuji za zamyšlení a plodnou diskusi bez urážek, lží a polopravd.
Jirka Velíšek OK1ZJV

Hotspoty

09.02.2023 - 20:20 Souhlasím

Naprosto souhlasím s názorem, že hotspot je soukromá vysílací síť parazitující na volném CB pásmu, který již dnes má jasné podmínky a hotspoty jsou pokusem jak tyto podmínky vyložit po svém. Není pravdou, že je CB mrtvým pásmem a bez Hotspotů zde nebude komunikace. Naopak, vlivem hotspotů ubylo lidí na kopcích a každý sedí v teple doma a baví se posloucháním 5ti lidí, kteří obsadí hotspoty v celé ČR svým žvatláním.... Díky omezení, či úplnému zákazu této soukromé sítě dojde opět k tomu, že lidé vytáhnou paty z domova a někam se pohnou. Proto souhlasím s tím, aby se proti tomu zakročilo.

HS

09.02.2023 - 20:40 Charlie

Zdravim...tak projekt co fungoval 3roky zrušime?Muj osobni pohled .jsem z JM..Na kopec beham kazdy den,bo kota 200m.n.m.je k nicemu..zvlast v panelaku...jednou za par mesicu jsem se tesil na nejaky CB zavod-soutez..jinak bylo pasmo CB prazdne krom hulvatskych kamionaku v okoli..(tady asi ctu nejake nepsane pravidla slusnosti neresi)..pred par lety vsak pasmo ozilo HS...a kdykoli vybehnu na kopec je co k vykladani...Kdyz pominu gumaky co si kompenzuji svou slabomyslnost(nacistickymi nahravkami-bohuzel vime ze se jeda o Ham)..Coz take Ctu neresi...Ano neni problem vypnout HS v dobe souteze-ktere stejne byvaji na pasmu C,vse je o domluve,..a srazit kanaly na mene,beru..Avsak omezit to na dva HS vzajemne propojene postrada veskery smysl CB spojovat lidi...monitoruji radioamaterske prevadece a myslim ze celodenni rozhovor dvou duchodcu ,postrada mensi smysl nez obycejne obcanske pasmo kde se na kolecku vymeni i 40-50 lidi za vecer..osobne si myslim ze hs s boomerangem 2,6m a 3W asi nikoho nad 10km neomezi,,,Radej proberu veci s klukem ci holkou na druhe strane republiky ,nez poslouchat usi trhajici sum..

CB jsou KV

09.02.2023 - 20:42 Luboš

Pro zastánce hotspotů bych rád připomněl, že pásmo CB je stále v rozsahu KV.
Naposledy mi jedna dáma z Vašich řad za podpory "pána z lodi" reakcí " je to rušák" zazdila spojení do Austrálie... Děkuji
Hotspoty nejsou naprosto vhodné pro jakékoliv provoz pod 6m.

Připomínky k úpravě hotspotů

09.02.2023 - 21:07 Mates Brno

Jako pravidelný uživatel CB pásma vítám snahu o regulaci používání hotspotů, navrhovaná úprava mi ale přijde zbytečně přísná. V praxi v oblasti kanálů 41-80 nekolidují z dalším provozem, pokud se vyhnou dvěma kanálům, na kterých běží opakovače, což jsou myslím 65 a 73. Čili ten počet kanálů by mohl být vyšší. Naopak, kanál 23 taky používá opakovač Faltus na Suchém vrchu a míchání hotspotů s opakovači by tam bylo kontraproduktivní a tudíž i seznam kanálů by bylo dobré změnit. Regulace počtu míst vysílajících stejnou zprávu je žádoucí, zažil jsem situace, kde jsem na výše položeném místě přijímal signál ze sítě hotspotů na více než deseti kanálech. Ale limitování počtu vysílajících stanic na jeden hotspot zřejmě potlačí to, co lidi k hotspotům přitahuje, a to je možnost zapojit se pomocí radiostanice poměrně jednoduše do širšího rozhovoru více stanic a tyto slyšet. A to i hovoru, o kterém předem neví, že bude probíhat. Dobrým kompromisem by mohl být nějaký vyšší limit, ovšem závisí to na možnosti technického řešení - třeba aby řídící software po nějakou dobu nepřipojoval další, případně po nějaké době nahradil déle neaktivní hotspot novým, nebo v případě málo účastníků použil náhodnou sadu hotspotů. Taky je dobre si uvedomit, ze pokud bude omezen pocet pouzitelnych kanalu, zvyseni poctu vysilajicich hotspotu nebude nad jejich pocet uz zvysovat preplnenost pasma, spis se budou pak hotspoty rusit navzajem a bude v zajmu jejich provozovatelu to nejak vyresit. Byl jsem taky svědkem toho, že se lidi snažili na hotspot vysílat bez toho, aby věděli o co jde, vyvstáva tedy otázka, jestli by jednou za čas neměl vyslat kratičkou zprávu, že se jedná o hotspot, i když časem jsou už asi lidi na pásmu poučeni.

Odpověď na příspěvek "CB jsou KV" uživatele Luboš

09.02.2023 - 21:19 Jiří Velíšek, OK1ZJV

Tento příspěvek rozhodně nemohu ponechat bez odezvy. Jistý Luboš je jedním z velice aktivních rušitelů sítě CB hotspotů (mohu předložit důkazy včetně mailové komunikace, kde toto přiznává). Bylo by opravdu zvláštní, kdyby tentýž Luboš si nyní stěžoval, že nemohl uskutečnit spojení do Austrálie právě díky CB hotspotu. Tento jistý Luboš (jehož jméno ČTÚ zná, řešili jsme rušení od něj s ČTÚ velmi aktivně), který sám znemožnil uskutečnění stovek či tisíců spojení přes CB hotspoty, si nyní stěžuje, že sám byl rušen? To už opravdu přesahuje veškeré meze slušného chování.
Pokud by požádal o uvolnění kanálu, věřím, že by mu uživatelé vyhověli (zde je navíc zcela jedno, zda je rušen hotspotem, nebo napřímo operátorem).
Dotyčnému Lubošovi bych doporučil, aby přestal rušit na CB hotspotech a chce - li v tomto pokračovat, aby si alespoň přestal stěžovat, že mu ti, kdo jsou rušeni, nechtějí vyjít vstříc. On jim také nevyšel vstříc a i navzdory svému slibu, že již rušit nebude, ruší dál.
Abych vše vysvětlil i pro ostatní - skupina lidí, jenž se rozhodla rušit hotspoty, si usmyslela, že hotspoty nechce mít na kanálech 18 a 23 (které VO k tomuto použití přímo určuje - to ale oni neuznávají, protože Pepíci z ČTÚ tomu nerozumí [vše mohu doložit]) a vyděračskými metodami si vymínila, že se kanály v původním CB pásmu (26.965 MHz až 27.405 MHz) nebudou pro provoz hotspotů používat. Ze strany provozovatelů hotspotů jim bylo vyhověno, ovšem rušení ustalo jen krátkodobě a nyní pokračuje dále.
Souhlasím s tím, že CB pásmo leží v krátkovlnném úseku, ale zároveň vím, jak se chová DX šíření (zrovna jeden australský operátor na YouTube prezentuje spojení přes CB hotspoty do ČR) a je zcela patrné, že CB hotspoty byly v Austrálii velice slabé, až nečitelné.

Redukce je dobrý lék

09.02.2023 - 21:22 Karel

Přijde mi jako velká utopie a zvěrstvo aby pán který může za tohoto kočkopsa ( hotspoty) obsadil celé pásmo a osmdesáti anténami s výkony které tomu neodpovídají zabral celé pásmo a znemožnil tím ostatním jejich další komunikaci jelikož to jsou stále krátké vlny které na tomto pásmu byly hojně využívány k DX ovšem pouze do nástupu hotspotů proto bych byl pro redukci těchto HS v tom největším měřítku jestli si chce někdo povídat tímto způsobem ať si laskavě pořídí Skype do telefonu toto na KV nepatří

ODPOVĚĎ 09.02.2023 - 21:19 Jiří Velíšek, OK1ZJV

09.02.2023 - 21:35 Luboš

Ahoj ZJV -Jirko Velíšku
Jsi manipulativní osoba, lži jsou dokonce na tvém webu, kde Alpinetovi tvrdíš , že dosah hotspotů nepřesahuje hranice města a podobné nesmysly.
Firma vysilackypresmobil, napsaná na "koně" , stačí nahlédnout do živnostenského rejstříku. Udávání nejen mých osobních údajů na vaší hotspot síti, veřejné vyhrožování např. OK1AMT, taktéž zveřejňování jména jeho manželky a dětí. Clapče, celé ty dva roky nám tu jelo nonstop nahrávání hotspotové komunikace přes IC7300, pokud budeš chtít jakékoliv materiály, není problém je dohledat.
Luboš

ODPOVĚĎ 09.02.2023 - 21:19 Jiří Velíšek, OK1ZJV Doplnění

09.02.2023 - 21:59 Luboš

Co se týče mailů:
Podle článku 13 Listiny základních práv a svobod se vztahuje listovní tajemství i na zprávy podávané telefonem, telegrafem nebo jiným podobným zařízením. Tedy i na zprávy předávané v elektronické podobě, ať již na pevném nosiči nebo některou z forem přímé elektronické komunikace. Konkrétní postihy za porušení listovního tajemství stanoví Trestní zákoník (z.č. 40/2009 Sb., paragrafy 182) a sahají až k pěti letům odnětí svobody.

Tolerance kolem hotspotů a vzkaz pro ČTU.

09.02.2023 - 22:19 Petr Beran

Všichni co tady mají názory mají pravdu.Ale vzpomeňte si kolik lidí mají radost že se domluví přez upravenou nebo nově koupenou stanici s kamarády s kterými se nikdy neslyšeli. Zachránilo se pro mnoha lidi CB pásmo. Ten dobrý pocit kdy se rozjíždí mnoho lidí do práce a přející si pěkný den. Stejně krachující pásma o které najednou někteří lidi mají zájem se oživil a používá se . Je pravda že hovor pár lidí se ozývá na více místech ale každý má možnost se zapojit do hovoru a ne nadávat. Pásmo 1 – 40 kanál je volné a přitom mlčí,tak nechápu o co jde ,asi ten pocit že 41 až 80 někdo zabírá a oni pak nemají možnost. Možností je tolik v rámci AM modulaci tak SSB opět na 1-40 kanále .Tak proč se pořád řeší 41 – 80 kanál. Prosím na ČTÚ zvažte svoje rozhodnutí a nakloňte se na rozumnou stranu. Všude se najde někdo kdo není zrovna příjemný a pro někoho se nedá poslouchat a to ještě po celým státě ,ale to je i na radioamatérský převaděčích a pásmech. Věřte že běžným lidem co si chtějí popovídat to nevadí. Zkuste si odposlechnout a vrátit se zpátky co lidí narušují chod hotspotů narážkami na uživatelé, pouštění hudby, zakázanými protistátními hesly, nahrávání hovorů a tak dále. Ještě jednou zvažte své kroky ohledně hotspotů a nerušte na základě pár nepřejícím lidem radost uživatelů. Děkuji za pochopení za hotspoty Petr Polička.

Odpověď na příspěvek Luboše a Karla

09.02.2023 - 22:22 Jiří Velíšek, OK1ZJV

Pánové, zrovna vy dva se prosím neohánějte žádnými právy a především se soustřeďte na své povinnosti. Rozhodně nemáte právo rušit provoz na CB pásmu (je vcelku jedno, zda na hotspotech, nebo přímo). Že si toto ospravedlňujete tím, že nemám právo vaše výhrůžky zveřejnit, je trestuhodné. Samozřejmě, že Úřad moc dobře ví, že do této komunikace nahlížet nemůže, ale také víme, že existují legální způsoby, jak mailovou komunikaci odtajnit a postoupit dále. Ovšem nikomu se nechce se v této špíně jakkoliv angažovat, což chápu. Samozřejmě také chápu tuto reakci - všichni víme, kdo CB hotspoty stále ruší, jen nám už uniká smysl, co vlastně požadujete, když jsme podmínku odchodu z pásma 1-40 splnili (opět potvrzeno mailem). Jak sami vidíte, požadovali jste něco, co koliduje s aktuálně platným VO ČTÚ a my jsme vyhověli, ač VO je na naší straně a je v něm výslovně napsáno, že kanály 18 a 23 použít máme.
Byl bych velmi nerad, kdyby v okamžiku začátku platnosti nového VO opět nastal stav, kdy budete znovu rušit síť hotspotů a po půl roce se dozvíme, že požadujete, aby byla opět naplněna nějaká podmínka, kterou VO vůbec neukládá. VO ovšem platí i pro vás, stejně jako pro nás. My se aktuálním zněním VO řídíme a věřím, že budoucí znění VO nebude pro nikoho likvidační, ale pouze přispěje k regulaci toho, co je nezbytně nutné.
Nezapomeňte prosím na to, že na vás řekněme 10 odpůrců je přibližně 50x tolik příznivců, pro které je CB radiostanice mnohdy jediným kontaktem se světem a jedinou radostí, kterou si mohou třeba i vzhledem ke svému stáří a zdravotnímu stavu dopřát. Kdysi bylo uživatelů CB pásma tolik, že bylo každý večer s kým mluvit, ovšem dnes jejich řady silně prořídly a převážná většina uživatelů má vesměs jedinou protistanici - některý z hotspotů.
Mimochodem, jsem rád, že vyplavalo na povrch, kdo šíří ty lži kolem sítě hotspotů. Spolek Vysílačka přes mobil se mnou nemá vůbec nic společného, pouze máme propojené sítě. Nejedná se o žádnou firmu, je to pouze spolek zájemců o tento druh provozu. Jakýkoliv vzájemný profit je z principu vyloučen, vždyť z rádiového provozu jako takového nelze generovat žádné peníze. Nešiřte prosím o naší síti hotspotů žádné účelové lži.

Vážení páni z ČTÚ

09.02.2023 - 22:32 JCB

To co navrhujete je nejen velkým krokem zpět do mrtvého pásma ale i důkazem velké neznalosti stávajícího provozu, který jak tvrdíte "jste monitorovali".
Pásmo, které bylo dlouhodobě téměř mrtvé teď ožilo. Prodejci udiveně hlásili rekordní prodeje stanic, které nepamatují přes dvacet let, tedy evidentně se povedlo oživit hobby a vzkřísit něco co vás živí a z čeho byste měli mít i vy radost. Ohledně rozvržení kanálů vznikla a stále vzniká jistá dohoda o které jistě dobře víte, protože jste tyto podněty řešili a zrovna přesun na "horních" mrtvých 40 kanálů byl cestou smíru. Vámi doporučovaný návrat např. na 18 kanál je důkazem, že vaše seznámení se situací, tedy "monitoring" jak píšete, nebylo zcela adekvátní. Zrovna kanál 18, který byl naprostou rozbuškou pro neřády jako Luboš, kteří tam pak mazali spojení, pouštěli hudbu, projevy a nebo stále dokola ve smyčce záznamy, aby hotspot opustil kanál 18 - tedy kanál, který je pro něj určený - tak takové řešení není cestou rozumu a smíru ...
Desítky pravidelných denních a vysoké stovky občasných uživatelů, kteří se vrátili k "mrtvému hobby" jsou toho důkazem. Snadno vám je můžu doložit v evidenci "volaček", když se ještě evidovala pravidelná diskuzní kolečka. Vyhovět křičící menšině, která z principu chce škodit a vydávat to za "regulaci" se nezdá dobře odvedenou prací. Spíš trochu snahou zabít něco co někomu přidělalo práci v jinak spícím pásmu. A argument, že si zase z naší republiky odřízneme dobrovolně "sudety" v podobě 15km pásma kolem hranic už tak malé země, to zní jako úmyslné pohrdání a znevažování naší národní suverenity a nároku. Opravdu se prosím zamyslete nad tím kolik času jste věnovali tomuto "zlepšení" a zda by to nešlo udělat lépe.
Děkuji a věřím ve váš zdravý úsudek, nikoliv ve snahu zkratkovitě zabít něco co ožilo ...
Na rozdíl od jiných anonymních křiklounů zde, máte "v podpisu" v emailu můj kompletní podpis.

RE: 09.02.2023 - 22:22 Jiří Velíšek, OK1ZJV

09.02.2023 - 22:35 Luboš

Jirko, jediný kdo tam rušíte je ta vaše parta, která jak jsem se dočetl na vašich stránkách chce zůstat v anonymitě.
Nejedná se o Sasko ale především o jih sever a západ NSR, kde jste v letních podmínkách velmi dobře slyšet. Jeden člověk napříč bandem. Přízemní vlnou šaháte až za Dresden. U mě na boomerang za oknem na 26.895 R5S8. To nejsou čtyři Watty.

Souhlasim s návrhem ČTU

09.02.2023 - 22:44 Ondrej Posekaný

S provozem CB hotspotu a celé této sítě , nesouhlasím .
Měřítko , v kterém se tato síť provozuje , je vlastně jedno velké rušení , které upíra možnost využívat povolené kmitočty ostatním operátorům. Rušení této sítě pociťují i v zahraničí (každý týden v Itálii ) , kdy je realitou slyšet bežně provoz hotspotu na 8-12 kanálech současne .
Souhlasim s návrhem VO v představeném znění .

Provoz hotspotu je k poslechu přes tzv . Zello a nyní dokonce je možné do sítě i přes Zello “vysílat”.
Komerční stránka , výdělky z provozu přes Zello , jsou další faktory , ktere poukazují na “krásu” celé veci .

Souhlasím s návrhem ČTÚ

09.02.2023 - 22:55 Pavel

Naprosto souhlasím s návrhem všeobecného oprávnění pro CB pásmo, jak ho předkládá Český telekomunikační úřad. Navrhl bych i omezení kanálů pro CB hotspoty na pouhé dva . To pro peer to peer síť bohatě stačí. Pokud jsou hotspoty propojeny sítí internet, lze selektivně volat každého účastníka a nerušit spoustu ostatních. Nemluvě o /s prominutím/ zahnojením 3/4 pásma.

Odpověď na příspěvek pana Ondřeje Posekaného

09.02.2023 - 23:03 Jiří Velíšek, OK1ZJV

Prosím o konkrétní informace o tom, jak lze vydělávat na provozu přes Zello. Provozuji server pro největší síť hotspotů v ČR a pochopitelně bych se rád stal milionářem. Bohužel je tento provoz jen ztrátový a žádný profit mi dosud nepřinesl.
Naposledy žádám všechny, kdo nedovedou odlišit informace a dezinformace, aby raději nic takového veřejně neuváděli. Opět opakuji, že síť hotspotů, ani já jakožto provozovatel serveru, nezískáváme z provozu sítě žádné peníze. Prosím, přestaňte stále dokola opakovat tento nesmysl.
Co se týče Itálie, tam tato naše síť hotspotů "koliduje" na pěti kanálech, budou - li v DX podmínkách slyšet všechny hotspoty.
Co se týče Německa, samozřejmě chápu, že se může stát, že na území tohoto státu dopadne nějaký odražený signál - to je vlastnost krátkých vln. I k nám dopadají signály z Německa. Ovšem podařilo se (nám mnohým) zaznamenat pouze jediné "spojení z Německa", které bylo jakožto záznam odvysíláno z antény na panelovém domě v České Lípě. Jednalo se samozřejmě o podvrh.

Připomínka

09.02.2023 - 23:04 Pavel Jaroš

Stručně. Myslím si. že zrušení hotspotů na pásmu cb je myšlenka někoho naprosto neznalého věci.

připomínka

09.02.2023 - 23:25 Michal Beroun

Pokud člověk býdlí v dolíku tak nemá moc na výběr buď využívat síť hospotu a spojit se s velkou části ČR a také trocha oživit pasmo 10m a nebo porušovat vyhlášku stanovenu ČTU o povolenom výkonu. Nevím co je teď menší zlo a byl by rád kdyby se vše
opět přehodnotilo

4 Watty ani náhodou

09.02.2023 - 23:59 Karel Česká Lípa

Tak že pánové anténa Sirio SD 27 za oknem frekvence 26.835. R5 S9+20. Mimochodem anténa směrována na západ. Toto jsou 4 Watty tak to ani omylem

Připomínka 09.02.2023 - 23:04 Pavel Jaroš

10.02.2023 - 00:19 Karel Česká Lípa

Stručně myslím si že pánové z ČTÚ jsou velmi znalí věci a snažili se dát bosům tohoto paskvilu šanci na nápravu minulo se to účinkem tak to vyřešili tak jak nejlépe umí a myslím že naprosto správně Good Luck to all of us

DTMF vs. CTCSS; opakovače a nové znění; ...

10.02.2023 - 01:29 Martin

Vážení,

na téma hotspotů a opakovačů:

A)

navrhuji, aby hotspoty nebo opakovače na kanálech 1 až 40 (tedy 18 a 23) musely být obsloužitelné DTMF volbou. Aby nevyžadovaly CTCSS.
Pokud dotyčný hotspot nebo opakovač lze použít pouze pomocí CTCSS subtónu, měl by dle mého názoru být povinně na kanálech 41 až 80 (dle návrhu tedy 71 až 73), protože pro stanici, která umí CTCSS, asi nebude problém ch 41 - 80.
Jde mi o to, aby CTCSS hotspoty nezabíraly kanály stanicím, které je nemohou využít.
Vím, že existuje mnoho stanic, které mají 80 ch, ale nemají CTCSS; ale i tak se domnívám, že ve vybavenosti stanic je významná korelace dle stáří a ceny stanice, takže CTCSS stanice pravděpodobně umí 80 kanálů.
(Leda snad, že by někdo chtěl vysílat ze zahraničí na evropské 40ch normě a použít hotspot. Pak by CTCSS hotspot pod ch 40 smysl měl.)

B)

Přijde mi, že nové znění vnáší nejasnost na téma opakovačů.
Doteď bylo jasno v opakovačích a nejasno v hotspotech, a teď hrozí přesně opačná situace.

Formulace "Provoz dálkově ovládaných neobsazených stanic (dále jen „hotspotů“) " je podle mne nešťastná,
protože opakovač je dálkově ovládaná neobsazená stanice, ale není hotspot.

Opakovač vysílá izolovaně, lokálně, a opakuje;
zatímco hotspot je propojený přes internet s ostatními a vysílá prakticky okamžitě / průběžně.

Takže nelze dálkově ovládané stanice zjednodušit na hotspoty.

C) Ten zákaz do 15 km od státní hranice je docela škoda.
Právě v pohraničí se tato technologie může hodit, aby se uživatel dostal komunikačně někam dál, hlouběji do republiky, a s ručkou je těch 15 km dost výzva,
když ne přímo kvůli vzdálenosti, tak kvůli jiným kopcům, které jsou mezi pohraničními kopci a místem pro legální umístění hotspotu.
Z pohraničního kopce je nejbližší český kopec (překážka) blíže než těch 15 km; takže na nejbližší možné umístění hotspotu se ručka nedovolá.
Chápu důvod, že jde o nerušení sousedů s jinými předpisy, ale škoda to je.

D) Kolegové hromadně připomínkují to omezení na propojení max dvou hotspotů.
Osobně chápu důvody pro to omezení i důvody pro kritiku toho omezení a navrhuji toto:
Uživatel by musel hotspotu sdělit, na který jiný hotspot chce vysílat (volbou subtónu by to šlo?),
ale současně by měl možnost aktivovat vysílání na všech hotspotech v síti, pokud to při daném vysílání bude považovat za smysluplné.
V případě DTMF bych řekl, že pro aktivaci vysílání do celé sítě by musel vyvinout přinejmenším stejné usilí jako pro volbu konkrétního cílového hotspotu (aby uživatel z lenosti nevysílal do celé sítě i ve chvíli, kdy to nebude potřebovat),
ale v případě CTCSS mne řešení nenapadá - pokud určitý subtón bude znamenat "posílej to do celé sítě", tak to snadno sklouzne k tomu, že si všichni nastaví tento subtón trvale a nebudou vůbec vybírat konkrétní cílové hotspoty.

(Úvaha na okraj: Osobně mi přijde, že hotspoty vnášejí do CB radia nežádoucí závislost na centralizačních prvcích, čímž do něho vnášejí zranitelnost, jakou mají moderní komunikační sítě. Čili v tom moc nevidím smysl - asi jako kdyby obojžovelné auto dostalo úpravu, kvůli které už nemůže do vody.
Při závislosti na internetu už se může rovnou používat skype, FB, diskusní fórum, apod. Leda snad, že by došlo k výpadku internetu v místě, kde je uživatel, ale dokázal by se via CB dobouchat na hotspot, který internet má. Pak by hotspoty byly cenná komunikační technologie.

Ale na druhou stranu mi na rozumném počtu kanálů v oblasti 41 - 80 hotspoty nijak zvlášť nevadí, a přeji jejich uživatelům radost z užívání.
Jen mi přijde škoda to omezení na CTCSS stanice, protože je tím vyřazena drtivá většina stanic; ale rozumím tomu, proč je to omezení zavedeno.

Bylo by dobré, kdyby se objevily možnosti pro využití opakovačů nebo hotspotů ovládaných DTMF.
Třeba aspoň pro to spojení mezi dvěma hotspoty, když ne do celé sítě.
To by významně zvýšilo jejich reálnou dostupnost, když DTMF dialer může být jednoduché externí zařízení (např. mobil s appkou), použitelné s jakoukoliv radiostanicí.

V komentářích jsem si všiml reakce autora hotspotů, takže se tady mohu obrátit přímo na něho:
Kdyby šlo hotspoty používat pomocí DTMF, bylo by to super. Mohlo by to zvýšit počet uživatelů.
CTCSS stanice v případě CB radia zdaleka nejsou standard. A zatím nevím o CTCSS mikrofonu, který bych mohl připojit k ručce.
)

(Druhá úvaha, s vlastním zamítnutím:
Zamyslel jsem se nad případným propojením CB hotspotu s PMR, jestli není škoda, že ho návrh zakazuje.
Ale PMR má mnoho lidí, a i kdyby se zvolil kanál 9 - 16 a subtón daleko od prvního a posledního, tak by se tam stejně někdo mohl trefit náhodou, a nepoučený uživatel PMR by tak nevědomě mohl dělat paseku na CB.
A naopak - na PMR je málo kanálů, takže kdyby na jednom vysílal hotspot, tak by to tam bylo znát, zvlášť když PMR docela je využíváno.
Takže úvahu, zda by se nehodilo povolit propojení CB s PMR, jsem si asi zamítl sám :)
)

E) Ad kanály a návrh expedice Žába: Kanály 10-19 ne; tam je ČS dopravní 10, PL preppeři 13, PL offroad 16, dopravní mnoha států 19.
Ad SK 70 - 80: Bylo by zajímavé, kdyby CZ hotspoty byly třeba 68,69,70 - a ten 70 by umožňoval spojení s pohraniční částí Slovenska.
Pro ostatní účely by zbylo 71 - 80.
(Pokud je na SK povoleno 70 - 80; vycházím ze zdejšího komentáře.)

V komentářích vidím, že jsou tu i radikálně protichůdné názory výrazných zastánců a významných odpůrců,
takže hlavně přeju komunitě, aby se našlo řešení, které bude pro co nejvíc lidí přijatelné.
Mně osobně z toho moc není ani teplo ani zima, i když mě trochu mrzí, že na stanici s 80 ch bez CTCSS se mi scan zastavuje na konverzaci, do níž se nemohu zapojit.
Prosím provozovatele o zvážení možnosti DTMF :)

Mimo téma hotspotů (a opakovačů)

10.02.2023 - 01:29 Martin

Mimo téma hotspotů (a opakovačů) při jednom navrhuji:

1)
Úpravu stávající formulace bodu "(3) V provozu stanic není povoleno f) vysílání pro komerční účely"
na benevolentnější formulaci.
CB radio je využíváno mj. pro komunikaci nakladač / nákladní auto či pro jinou organizaci např. nákladní dopravy, např. v průmyslových areálech, a přijde mi, že to tak je v pořádku a dává to smysl.
CB radia v nákladních autech, dnes už spíše těch lokálních stavebně-zemědělských než u dálkové dopravy, je významná část dnešního smyslu CB radia. I díky tomuto využití CB žije (třeba i z pohledu dostupnosti výrobků, že se někomu vyplatí je vyrábět).
Navrhuji, aby toto bylo povoleno. Např. aby bylo povoleno vysílání pro komerční účely, pokud vysílání není hlavní předmět činnosti, ale pouze podpůrná činnost.
Čili pro komunikaci kolegů (a to i v rámci dodavatelského řetězce; a i mimo vztahy - např. dva různí/konurenční odběratelé/dodavatelé, apod.).
Asi bych to definoval tak, že nesmí být používáno pro poskytování komerčních telekomunikačních služeb.
Aby tou prodávanou službou nebyla telekomunikace. Pokud někdo prodává dopravní služby nebo kámen, beton či písek, tak ať CB vesele používá i při práci; toť můj názor.

2)
Možná by bylo dobré definovat přednostní určení kanálů, které jsou mezinárodně používány pro svolání DX spojení. (Někde těsně nad ch 30?).
(Alespoň doporučeně, ne striktně; jako přednostní využití kanálů, např. podobná formulace jako u kanálů 10 a 19.)

3)
Nestálo by za úvahu zavedení horského / trekového / turistického kanálu?
Jako svolávací plus pro důležité informace pro pěší turisty, cykloturisty, příp. offroad (nebezpečné počasí a jiné akutní info).
Něco na způsob silničního ch 10, ale pro přírodu / pěší / cyklisty / terén. Krátký hovor by se snesl, delší už ne; nebyl by to přímo tísňový ani pouze svolávací kanál, a zainteresovaní by se našli tam.
V praxi by umožnil i přivolání pomoci spíše než ch 9, protože by na něm někdo spíš byl.
(Asi je pravda, že tato cílovka má spíše PMR než CB, tedy pěšky / na kole; v terénních autech CB jsou; nahazuji to jako úvahu do placu; pozor na kolizi s polským ch 16 pro offroad (4x4).)

4)
Nestálo by za úvahu oficiální zavedení kanálu pro preppery?
(Tedy kanál pro blackout a jiné mimořádné situace většího rozsahu.)
Např. Poláci se odspoda dohodli, že to bude ch 13 (ten jejich, o 0,5 ch jinde než náš), hodil by se i nějaký náš (takový, aby nebyl v kolizi přes půl kanálu s polským 13).
Definoval bych to asi jako svolávací / krátce_komunikační kanál při výpadku běžných komunikačních sítí. Pro náhradní spojení.
Opět jako přednostní využití, ne jako výlučně vyhrazený, a v běžné situaci, kdy sítě fungují, by bylo možné ho využívat jakkoliv jinak.

BTW:
Není mi moc jasný ten nový zákaz CB na palubě létajícího sportovního zařízení nad rámec dosavadního zákazu na palubě letadla.
Nenapadá mne nic, co by nově zahrnoval, aniž by to bylo letadlo.
V technickém jazyce je letadlo i vrtulník, horkovzdušný balón, paraglide, apod.
(To, čemu běžně lidé říkají letadlo, je ve skutečnosti letoun.)

Karma

10.02.2023 - 02:02 Karel Česká Lípa

Pro vlastní zisk přes mrtvoly ale zaplať pánbůh že pánové z ČTÚ jsou natolik pružní a fundovaní že nové VOR upravili tak aby znemožnili provozování těchto paskvilů které porušují vše co jde pleasure is on my side

Odpověď na dotaz ohledně DTMF a provozu hotspotů bez CTCSS

10.02.2023 - 06:49 Jiří Velíšek, OK1ZJV

Zdravím zejména Martina a odpovídám na jeho dotaz ohledně možnosti používat hotspoty bez CTCSS. Tuto možnost jsem kdysi zvažoval, ale po nabytí zkušeností hned zavrhl. Původně jsem zkoušel duální squelch, ale v okamžiku, kdy se 50 km od hotspotu začalo blýskat, slyšela by to celá ČR. Stejně tak to nebylo odolné proti DX signálům.
Aktivaci přes DTMF jsem také zvažoval, ale toho by velmi rychle zneužili například Karel, nebo Luboš, kteří zde také diskutují a v podstatě si založili neziskovku na rušení hotspotů. Bylo by to pro ně jednoduché - odešlou DTMF hvězdičku, čímž se aktivuje přenos do ostatních hotspotů, a pak to nechají dvě minuty "šumět", než vyprší timeout. Bohužel jsem tedy musel jakékoliv ovládání bez CTCSS zavrhnout.
Takto jsou hotspoty proti úmyslnému rušení Karlem, Lubošem, Pavlem a občas i jinými, o něco odolnější. A to i přesto, že pánové na rušení mají dokonce prý i automat. (Kdysi se tím jeden pochlubil v naší vzájemné mailové konunikaci.)
Stav je tedy takový, že proti hotspotům je takto radikálně zejména parta jejich aktivních rušitelů. Ostatní by vyjednávali (a z mého pohledu věcně), ovšem tito by hotspoty zrušili. Pánové, co pak budete dělat, až budete zase opilí a budete se nudit? Půjdete zase na OK0BC? Tam už vás mají také plné zuby.

Připomínka k návrhu VO

10.02.2023 - 06:49 David Šlapal

Zcela se ztotožňuji s všemi body připomínky od OK1ZJV.

Připomínka k odst. 8 písm. a)

10.02.2023 - 07:11 Jaroslav Dvořák

Dobrý den, pokud tento bod zůstane tak jak je v návrhu, další bude již nepodstatné, protože systém hotspotů tak, jak ho známe, ztrácí jakýkoliv smysl. Navrhuji písmeno a) zcela vypustit.

S kým spolupracujete?

10.02.2023 - 08:16 Martin Šustr

Mě nejvíc mrzí, že ČTÚ naslouchá lidem, co iracionálně bojují za něco, jen kvůli tomu, aby dokázali, že jsou víc než ostatní. Je velmi smutné a zarážející, že místo zásahu proti nim je schopné ČTÚ s nimi spolupracovat a předkládat nějaké zcestné návrhy. Pásmo CB není chráněné a není nutné je v tomto ohledu řešit! Dle mého názoru je technicky vše v nejlepším pořádku, ale zakročte prosím proti těm, co na CB narušují chod hotspotů! Důrazně se ptám - je podle ČTÚ v pořádku psychopatické chování jedinců z České Lípy, Kytlic a okolí? Obscénní a sprosté výrazy, nehorázné napadání uživatelů, reprodukce záznamů výroků jednoho fanatika z říše v období 2. světové války - to je snad už trestný čin - nebo podle vás ne? Tak prosím ČTÚ zakročte proti těmto nepřístojnostem, poradím vám: stačí si naladit pozdní noční provoz CB-HS a uslyšíte ty nehorázné hrůzy! Nevím co si mám o návrhu změn myslet, připomíná mi starou dobu kdysi před více jak 35 lety. Co dále říct? Nechte hotspoty žít bez omezování a soustřeďte se na pořádek a kázeň, protože ta na pásmech musí být!

Zde není fórum.

10.02.2023 - 08:37 Tomáš Coufal

Dobrý den, prosím nepleťte si to tu s veřejným diskusním fórem, které kvůli vám už jedno ukončilo svou činnost. Zde se píší opravdu pouze připomínky k danému návrhu nového VO. Děkuji

Hezký den,

10.02.2023 - 08:40 TUV

Hezký den,

rád bych upozornil na aktivity pana Velíška OK1ZJV, který zásahy a úpravami do již schválených stanic elektronických komunikací porušuje původní certifikaci těchto výrobků. Tato činnost fakticky ruší původní certifikaci výrobku dle direktiv EU, konkrétně pak 2014/30/EU pro elektromagnetickou kompatibilitu, 2014/35/EU pro elektrickou bezpečnost a 2014/53/EU. Tím dochází k tomu, že uživatelé těchto stanic fakticky nelegálně provozují neschválené zařízení. Pokud je nám známo, tak k těmto úpravám není vydáváno ani prohlášení o shodě, ani jiné certifikační schéma ve spojení s notifikovanou osobou. Tyto úpravy jsou pak na webových stránkách dotyčného uváděny jako návodné popisy pro vlastní úpravu zařízení, čímž dochází taktéž k porušení legislativního rámce pro uvádění elektrických zařízení na trh. V rámci jistých vyjádření pana Velíška lze najít zmínky o tom, že jeho "klienti" používají hotové moduly schválené výrobci radiostanic. To se však zdá být pouhá zástěrka, jelikož takových stanic je naprosté minimum.
Budeme tedy v této záležitosti dále sbírat potřebné důkazy a posléze řešit se zodpovědnými orgány provádějící dozor nad uváděním elektrických zařízení na trh.
Dále bychom chtěli upozornit, že stavba jakýchkoli amatérských zařízení , které dotyčný avizuje. Tedy amatérských převaděčů a dalších nevyžaduje schválení pouze a jenom pokud jsou vyráběny pro vlastní potřebu daného amatéra, jsou provozovány v kontrolovaném prostředí - tedy typicky jeho vlastní domácnost. Jakékoli uvádění těchto zařízení na trh, tedy prodej dalším amatérům, provozování v komerčních objektech v rámci umístění cizích nemovitostech a podobně znamená certifikaci dle výše uvedených direktiv a umístění značky CE. Takto jsou certifikovány všechny radioamatérské zařízení dostupné na trhu - příkladem může být jakékoli prohlášení o shodě japonských výrobců radiostanic, které je mají převážně v pořádku. V případě absence je pak toto protiprávní jednání sankcionováno a v případě pojistného plnění na daných nemovitostech případně škodě na životě / požár ? / může dojít ke krácení pojistného plnění.

Přesunutí hotspotů

10.02.2023 - 09:46 Expedice Žába

Dobrý den, psal jsem ve sve pripomince o kanálech 10 - 19. Ale myšleno tim bylo pasmo B. Tedy kanály 50 - 59, kde by to snad nevadilo nikomu. I když...

Další pokus o mrtvé ticho?

10.02.2023 - 09:49 Johnny N.

Zajímavé je, že jediní komu to vadí je stále stejná partička kolem České Lípy. Stejná tlupa, která denně škodí a porušuje snad vše co ve VO porušit jde :-( Prosím ČTÚ aby se už jednou konečně na tuhle tlupu zaměřili a pomohli tak ochránit ty kteří opravdu dělají něco pro druhé a oživili nám pásmo. Skupina trolů kolem Lípy si přivlastňuje pásmo terorizováním ostatních uživatelů a věřím že ČTÚ by dokázalo s nimi zatočit a tím ukázat svůj pravý smysl. Děkuji

HS

10.02.2023 - 10:13 Lukáš Alexander

Dobrý den.
Návrh VO zde přiložený je výplodem plným zákazů a omezení. Nejsem schopen jezdit denně na kopec a v okolí nemám téměř jedinou protistanici. Pokud by došlo k vydání VO bez úprav, znamenalo by to pro mne odříznutí od možnosti ozvat se na CB. Pozdravit, zeptat se na odborné nazory, rady jak správně nebo lépe CB provozovat. Takových co nemohou vyjet je moc a díky HS mají možnost komunikovat.

Věčně:
Omezit počet kanálů na minimum - Ano
Omezit počet připojených HS - Ne (ono své omezení má server, který komunikaci předává)
Omezit vzdálenosti od hranic - Ne.
DTMF a případně směřování jen na některý HS - NE, tak by vznikaly situace mazání apod.

CB a potažmo HS slouží všem kdo o komunikaci mají zájem. Zakazovat a omezovat v rozsahu takovém, že dojde k zániku HS, tak takovéto praktiky zde byly za jiného režimu. Žijeme v demokratické zemi, kde bychom měli konstruktivně budovat, ne ničit.

Jsem proti omezování HS v současné podobě

10.02.2023 - 10:24 Karel

Proč chce ČTÚ poslechnout pár gumídkú (kolik jich v reálu je? 3? 5? lidí, co reálně CB nepoužívají jinak než ke skodění ostatním?) Opravdu tito mají takový problém kvůli nekolika obsazenym kanálům HS pouzivat CB? To je nesmysl, všude jinde jsou kanály prázdné. HS v současné podobě naopak nalákají na pásmo další uživatele.

Znamená tato záškodnická akce snad, že stačí když se domluví 5 lidí a na ČTÚ si můžou prosadit cokoliv budou chtít? To by bylo super.

Jsem rozhodně proti rušení HS v současné podobě.

Připomínka

10.02.2023 - 10:37 Zebra

Jsem uživatel HP a jsem proti omezování nebo dokonce zrušení HP. Vadí mě naopak rušení od některých lidí .Zebra Rumburk

Prosba :-)

10.02.2023 - 10:43 Roman Rybanský

Zdravím,

vážení přátelé, za ty považuji všechny, ať jsou PRO nebo PROTI, já osobně si myslím, že by se to mělo vyřešit v klidu, dostat zástupce obou stran ke stolu a najít rozumný kompromis který se předá ČTÚ k posouzení, případnému schválení, mělo by to tím pádem nějaký právní podklad a tím by se to řídilo, bylo by i možno podle těchto stanov trestat případné porušení. Napadáním, urážením a taháním špíny jeden na druhého nikam nevede, vlastně ano, povede to k tomu, že se ČTÚ nase.e a řeknou a DOST, všechno zakáže a bude po HEHE pro všechny. Jinak já jsem pro zachování HotSpotů, je to prostě další možnost a způsob komunikace, nastavit tomu nějaký pravidla řád a hotovo. Tak ještě jednou prosím, používejte zdravý rozum. Skončím tak jak se většinou loučím na pásmech - Mějte se rádi a buďte kamarádi :-)

*Roman Cheb*

Pokud chce ten jedinec dělat

10.02.2023 - 11:24 Igor

Pokud chce ten jedinec dělat vlastni business, tak ať si koupí svoje frekvence. Ohánět se tím, že má jako pasák dostatek oveček na místě, které si násilně zabral a pak chtít úřad, aby mu jeho činnost legalizoval opravdu není normální! Jeho kunsafti, kteří nasypali penize do hotspotu se v tajné soukromé skupině na facebooku mobilizují, aby tu lobovali za hotspoty.. fuj

Připomínka a zamyšlení...

10.02.2023 - 11:27 MICHAL HRÁDEK

Dobrý den, dovolím si též přispět k tématu.

V rámci CB došlo díky hotpsotům k oživení provozu na tomto, jinak mrtvém, pásmu.
Osobně jsem provoz na hotpsotu vyzkoušel 2x, max 3x, ale nikdy mě nijak tento druh komunikace na CB neomezil v používání.
V dosahu mám, v pravdě, jeden jediný hotspot, ale i tak se domnívám, že CB pásmo se svými 80 kanály je dostatečně velké, aby se na něj vešli všichni, je to jen o vůli a toleranci, což stěžovatelé zřejmě nemají v povaze.
Nařčení, že si autor projektu usurpuje CB pro svoji soukromou síť je bohapustý nesmysl. Síť je zcela veřejně přístupná, kdokoli má stanici s možností CTCSS volby, se může do sítě a hovorů zapojit. Vnímám tento projekt jako solidní technologický postup, který k CB pásmu přitáhl zpět bývalé uživatele a nalákal i nové, kteří nemají jinou možnost, jak svůj koníček provozovat (ať je na vině nízko položené QTH, nevole SVJ svolit k umístění CB antény na střechu domu, nebo třeba zdravotní indispozice operátorů, či vysoký věk, v němž již není možno cestovat na portejbly). Takto znevýhodněné uživatele by nově navrhované znění VO defacto diskriminovalo a poškodilo a pásmo CB by se opět odebralo do zapomnění a výše uvedeným uživatelům by byla odepřena jejich svobodná volba, jakým způsobem chtějí komunikvat. Je třeba mít na vědomí, že se neustále jedná o komunikaci vysílačkou (proto se musím smát argumentům, že "už je to stejné, jako mluvit do Skype, nebo mobilu").

Nicméně, souhlasím s tím, aby bylo jasně vymezeno na kterých kanálech by takovýto provoz byl povolen, jaký maximální výkon je možno používat a jakou anténou zařízení osadit. To je bezesporu.
Při takto nastavených podmínkách by provoz měl jasné regule a došlo by tak ke kompromisu mezi stěžovateli a uživateli. Nikdo by se již nemohl hádat o to, kde jaký provoz bude, neboť by bylo toto jasně dáno.
S čím ovšem v novém nařízení nemohu souhlasit, to je omezení na pouze dva vzájemně propojené hotspoty. Takovýto počin by absolutně degradoval myšlenku projektu, kterou je v dobrém úmyslu spojovat lidi v již tak rozvrácené společnosti. Kdyby společnost nebyla rozvrácena, tak se toto téma absolutně nemusí řešit, protože by se uživatelé vzájemně dohodli a problém by jednoduše nevznikl.
Na základě zmíněného vnímám snahu uživatelů a provozovatelů hotspotů, v rámci dohody a vyhovění protistraně, jako velmi dobrou a pozitivní. Ze strany "hotspoťáků" ta vůle byla, je a bude, teď jsou na řadě stěžovatelé!

Věřím, že ČTÚ je orgánem schopným k této dohodě obou stran dopomoci a vyhovět úpravou VO tak, aby všichni byli spokojeni a provoz hotspotů doznal jistých regulí, ale změny musejí být pozitivní pro obě strany a ne znemožnit širokému spektru uživatelů používání jejich zařízení.
Vždyť činnost okolo radioamatérství si klade především za úkol spojovat lidi a také vyvíjet nové a nové technologie a způsoby komunikace. Kde by asi současná komuniakce byla, kdyby nebylo radioamatérů?
Přeci kvůli pár jedincům tento pokrok nezastavíme a nezlikvidujeme, to by byla čirá hloupost.
Budouli hotspoty oficiálně povoleny např na 8 kanálech, tak jich zbývá ještě dostatečné množství pro další komunikaci. Ať mi nikdo neříká, že na zbylých kanálech si nenajde ten jeden, svůj, "kecací" kanál, kde se nikdo nebude vzájemně rušit.

Lidi, mějte rozum!

Síť hotspotů

10.02.2023 - 11:32 Bohdan Mělník

Nesouhlasím s návrhem ČTÚ, jsem pro aby bylo ponecháno původní znění.

Připomínky v kontextu s výzvou

10.02.2023 - 11:45 Radek

Dobrý den,
mé připomínky na výzvu Úřadu:

Je žádoucí, aby provozování těchto a podobných zařízení bylo buďto zcela jednoznačně zakázáno, nebo definováno a regulováno tak, aby mohlo být CB pásmo provozováno v souladu s jeho určením. Platné VO-R/7/11.2016-12 je některými uživateli vykládáno jako území nikoho a tomu odpovídá i současný stav se sítí hotspotů.

V případě, že provoz hotspotů a podobných nebude zcela zakázán, navrhuji v bodě:

(8) Provoz dálkově ovládaných neobsazených stanic (dále jen „hotspotů“) je možný pouze na kanálech č. 41, 42 a 43.
Důvod: navrhované kanály 18 a 23 náleží do exponované a často využívané části CB pásma zahraničnímy stanicemi. Kanály 71,72,73 kolidují se Slovenskem, Všeobecné povolenie č. VPR - 19/2023.
Na Slovensku je mimo základních 40 CB kanálů povoleno jen dalších 11kanálů, očíslované ve shodě s Českými, jako kanály 70-80 a případný provoz hotspotu ve východní části našeho území ubírá možnost Slovenským stanicím využívat CB pásmo na kanálech 70-80 v souladu s jejich povolovacími podmínkami.

Naprosto potřebné a žádoucí jsou navrhované změny (8) a) b) c) d) e).

K současnému stavu, mimo připomínky:

Ve zveřejněném návrhu Čj. ČTÚ-ČTÚ-6 357/2023-613, v odůvodnění, na základě monitoringu spektra Úřadem mimo jiné vyplynulo, že hotspoty využívají jiné kanály, než určené. Domnívám se, že v současné době jsou hotspoty v rozporu s platným VO-R/7/11.2016-12 v dalších bodech.

Článek 2 - konkrétní podmínky (3) V provozu stanic není povoleno:

c) vysílání bez informačního obsahu;
Bez komentáře.

d) vysílání bez příjmu s výjimkou vysílání krátkých varovných informačních zpráv
subjekty dopravní infrastruktury po dobu krátkodobých mimořádností
v dopravě (údržbářské práce, dopravní nehody, ...) pro řidiče na pozemních
komunikacích, po dobu max. 8 hodin;
Komentář: v případě aktivace sítě hotspotů, zbylých N hotspotů vysílá tu samou relaci a tím ruší provoz ostatních stanic CB pásma. Není zde žádný mechanizmus, který by v případě obsazenosti kanálu zamezil hotspotu vysílat na již využívaném CB kanále.

f) vysílání pro komerční účely, vysílání reklam;
Komentář: z veřejně dostupné stránky cbradio.ok1ocb.cz je evidentní, že v síti byl zapojen komerční subjekt, který patrně nabízel prodej a s tím spojený servis radiostanicí uživatelům hotspotům.

(6) Harmonizovaná norma pro stanice je ČSN ETSI EN 300 433 9).
Komentář: Lze tvrdit, jednotlivé stanice sítě hotspotů splňují normu, nejsou nijak mechanicky ani elektricky modifikovány?

Síť hotspotů je oboustraně propojena s telekomunikační službou Zello. Domnívám se, že na základě všeobecné dostupnosti CB pásma se na propjení s veřejně dostupnou službou Zello (apod.) vztahují principy ochrany soukromých údajů a s tém i povinnosti provozovatele sítě.

Děkuji za přečtení
Radek

Stránky

Top