VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o ceně pro společnost Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČ: 60193336, ve věci změny povinnosti uložené v rozhodnutí o ceně č. CEN/4/10.2010-78 a

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) předkládá v souladu s § 130 odst. 1 písm. a) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Zákon“) návrh rozhodnutí o ceně ke konzultaci s dotčenými subjekty.

Předmětem návrhu rozhodnutí je změna povinnosti uložené společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. v rozhodnutí o ceně č. CEN/4/10.2010-78, změněném následně rozhodnutím o ceně č. CEN/4/06.2012-1.

Připomínky k návrhu rozhodnutí lze v souladu s § 130 odst. 6 Zákona uplatnit ve lhůtě do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

Po ukončení veřejné konzultace bude vypořádání připomínek zveřejněno.

čj. ČTÚ-17 607/2013-611/II. vyř.
odbor ekonomické regulace


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání došlých připomínek zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

Telefónica Czech Republic, a.s., doručeno dne 5. dubna 2013

T-Mobile Czech Republic a.s., doručeno dne 8. dubna 2013

Top