VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě rovnocenný s přístupem, který využívají ostatní koncoví uživate

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 39 odst. 8 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a v návaznosti na průběh výběrového řízení návrh rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě rovnocenný s přístupem, který využívají ostatní koncoví uživatelé, zejména prostřednictvím speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení, podle § 38 odst. 2 písm. f) Zákona (dále jen „Povinnost“).

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 14 dní ode dne uveřejnění této výzvy. Úřad podle § 130 odst. 6 Zákona zkrátil lhůtu pro uplatnění připomínek. Důvodem je záměr Úřadu vydat toto rozhodnutí tak, aby nabylo právní moci 14. července 2009. Tím bude zajištěno nepřetržité poskytování uvedené dílčí služby u poskytovatele Povinnosti, společnosti Telefónica O2 Czech Republic.

ČTÚ čj. 44 813/2009-610/III. vyř.
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top