VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné tel

Český telekomunikační úřad zpracoval návrh rozhodnutí ve věci změny rozhodnutí čj. ČTÚ-130 145/2011-610/VI. vyř. ze dne 8. března 2012 o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě podle § 38 odst. 2 písm. e) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí návrhu rozhodnutí je příloha obsahující seznam veřejných telefonních automatů zařazených do univerzální služby pro roky 2013 a 2014.

Připomínky k návrhu lze uplatnit v souladu s ustanovením § 130 odst. 6 Zákona nejpozději do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

čj. ČTÚ-157 150/2012-610/II. vyř.
odbor regulace
komunikačních činností a poštovních služebVýsledky veřejné konzultace včetně vypořádání došlých připomínek zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

Svaz měst a obcí ČR, doručeno 10. 9. 2012

Top