VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti související s regulací cen podniku s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 1 – velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě

Český telekomunikační úřad zpracoval k provedení § 51 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o elektronických komunikacích“), na základě analýzy relevantního trhu č. 1 – „Velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě“ návrh rozhodnutí o ceně pro níže uvedenou společnost (dále jen „návrh rozhodnutí“).

Výsledky analýzy byly uveřejněny dne 22. dubna 2020 v částce 4/2020 Telekomunikačního věstníku jako opatření obecné povahy č. A/1/04.2020-3.

V souladu s § 130 odst. 1 písm. a) zákona o elektronických komunikacích se návrh rozhodnutí předkládá ke konzultaci s dotčenými subjekty.

Připomínky k návrhu rozhodnutí lze podle § 130 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány připomínky a správní orgán dokončí příslušné správní řízení s účastníkem řízení.

Konzultovaný návrh rozhodnutí:

 

odbor ekonomické regulace

Soubory ke stažení
Top