VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti v rámci univerzální služby poskytovat dílčí službu přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě, k informační službě o telefonních číslech a k účastnickým seznamům rovnocenný s přístupem, který využívají ostatní koncoví uživatelé, zejména prostřednictvím speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení podle § 38 odst. 2 písm. f) zákona o elektronických komunikacích

Dne 29. ledna 2021 vyhlásil Český telekomunikační úřad výběrové řízení na podnikatele poskytujícího veřejně dostupnou telefonní službu, kterému bude v rámci univerzální služby uložena povinnost poskytovat dílčí službu přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě, k informační službě o telefonních číslech a k účastnickým seznamům rovnocenný s přístupem, který využívají ostatní koncoví uživatelé, zejména prostřednictvím speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení. Vyhlášení výběrového řízení Český telekomunikační úřad uveřejnil v částce 1/2021 Telekomunikačního věstníku.

Na základě výsledků výběrového řízení zahájil správní orgán se společností O2 Czech Republic a.s. správní řízení ve věci uložení výše uvedené dílčí služby.

V souladu s § 130 odst. 1 písm. b) zákona o elektronických komunikacích se návrh rozhodnutí předkládá ke konzultaci s dotčenými subjekty.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do jednoho měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

 

Čj. ČTÚ-3 752/2021-610/VIII. vyř.

odbor regulace komunikačních činností

a poštovních služeb


Diskuse je uzavřena.

Soubory ke stažení
Top