VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně rozhodnutí čj. ČTÚ-43 493/2014-610/X. vyř. ze dne 3. prosince 2014 o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě

Rozhodnutí čj. ČTÚ-43 493/2014-610/X. vyř. ze dne 3. prosince 2014 (dále jen „Rozhodnutí“) o uložení povinnosti společnosti O2 Czech Republic a.s. poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu − služby veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě (dále jen „VTA“) stanoví, že pro účely plnění povinnosti VTA určí Rada tři měsíce před platností ustanovení části I. písm. c) výroku Rozhodnutí ty VTA, které budou do seznamu VTA (dále jen „Seznam“) zařazeny.

Správní orgán proto sestavil nově Seznam, jehož účinnost je Rozhodnutím stanovena na 1. ledna 2017. Seznam tvoří přílohu rozhodnutí.

V souladu s § 130 odst. 1 písm. b) zákona o elektronických komunikacích se návrh rozhodnutí předkládá ke konzultaci s dotčenými subjekty.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do jednoho měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

čj. ČTÚ-53 346/2016-610/III. vyř.
odbor regulace komunikačních činností

a poštovních služeb


Diskuse je uzavřena.

Ve veřejné konzultaci nebyly uplatněny žádné připomínky.

Soubory ke stažení
Seznam VTA(434.94 KB)
Top