VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o zrušení povinnosti společnosti Telefónica O2

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 51 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, na základě analýzy trhu návrh rozhodnutí o zrušení povinnosti společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČ: 60193336 (dále jen „Telefónica“) (dále jen „návrh rozhodnutí“).

Výsledky analýzy trhu byly uveřejněny dne 29. září 2008 pod čj. 15 750/2008-609/VII. vyř. na elektronické úřední desce Úřadu. Rada Českého telekomunikačního úřadu zahájila ve věci zrušení povinnosti povinností se společností Telefónica, která je podle § 51 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích jediným účastníkem tohoto řízení. Správní orgán vyzval v rámci řízení společnost Telefónica k vyjádření k zahájenému správnímu řízení. Její návrhy, námitky a vyjádření k podkladům rozhodnutí zohlednil v návrhu rozhodnutí.

V souladu s § 130 odst. 1 písm. b) zákona o elektronických komunikacích se návrh rozhodnutí předkládá ke konzultaci s dotčenými subjekty.

Připomínky k návrhu rozhodnutí lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány připomínky a správní orgán dokončí správní řízení s jediným účastníkem řízení, společností Telefónica.

ČTÚ čj. 84 232/2008-610/III. vyř.
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

V průběhu veřejné konzultace nebyly zaslány žádné připomínky.

Top