VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o zrušení povinností uložených společnosti CETIN a.s. na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 2 „Vyhrazená velkoobchodní kapacita“

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) provedl podle § 51 až § 53 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, analýzu relevantního trhu č. 2 „Vyhrazená velkoobchodní kapacita“, která navazuje na předchozí analýzu relevantního trhu č. 4 „Velkoobchodní služby s vysoce kvalitním přístupem poskytovaným v pevném místě“. Na základě výsledku analýzy bylo zjištěno, že relevantní trh je efektivně konkurenčním trhem, neboť na něm nepůsobí podnik s významnou tržní silou. 

S ohledem na výše uvedené Úřad zpracoval návrh rozhodnutí o zrušení uložených povinností, který v souladu s § 130 odst. 1 písm. b) zákona o elektronických komunikacích předkládá ke konzultaci s dotčenými subjekty.

Připomínky k návrhu rozhodnutí lze v souladu s § 130  odst. 6 zákona o ekektronických komunikacích uplatnit ve lhůtě 30 dnů ode dne uveřejnění této výzvy.
 

čj. ČTÚ-37375/2022-610/III.vyř.
odbor regulace
komunikačních činností a poštovních služeb


Diskuse je uzavřena.

Ve veřejné konzultaci nebyly uplatněny žádné připomínky v souladu s Pravidly Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě.

Soubory ke stažení
Zrušení REM 2(20.55 KB)
Top