VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o zrušení stanovení společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 04084063, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu „Původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě“

Český telekomunikační úřad zpracoval k provedení § 51 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, na základě analýzy relevantního trhu „Původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě“ návrh rozhodnutí o zrušení stanovení společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 04084063 (dále jen „CETIN“) podnikem s významnou tržní silou na výše uvedeném relevantním trhu (dále jen „návrh rozhodnutí“).

Výsledky analýzy byly uveřejněny dne 8. dubna 2016 v částce 7/2016 Telekomunikačního věstníku jako opatření obecné povahy č. A/2S/3.2016-4. Na základě analýzy relevantního trhu č. A/2S/03.2016-4 bylo zjištěno, že předmětný trh již nesplňuje test tří kritérií, proto nadále není relevantním trhem. Rada Českého telekomunikačního úřadu tak zahájila ve věci zrušení stanovení podniku s významnou tržní silou správní řízení se společností CETIN, která je podle § 51 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích jediným účastníkem tohoto řízení.

V souladu s § 130 odst. 1 písm. b) zákona o elektronických komunikacích se návrh rozhodnutí předkládá ke konzultaci s dotčenými subjekty.

Připomínky k návrhu rozhodnutí lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány připomínky a správní orgán dokončí správní řízení s jediným účastníkem řízení, společností CETIN.

 

čj. ČTÚ-24 505/2015-611/III. vyř.
odbor ekonomické regulace


Diskuse je uzavřena.

Ve veřejné konzultaci nebyly uplatněny žádné připomínky.

Soubory ke stažení
Návrh rozhodnutí(194.31 KB)
Top