VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí ve věci změny rozhodnutí o povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů

Český telekomunikační úřad zpracoval návrh rozhodnutí ve věci změny rozhodnutí čj. 466/2006-610/II. vyř. ze dne 13. března 2006, ve znění rozhodnutí čj. 20 583/2008-610/IX. vyř. ze dne 25. března 2009, o povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů podle § 38 odst. 2 písm. e) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Nedílnou součástí návrhu rozhodnutí je příloha obsahující seznam veřejných telefonních automatů zařazených do univerzální služby pro rok 2010.

Připomínky k návrhu rozhodnutí lze uplatnit v souladu s ustanovením § 130 odst. 6 zákona do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

ČTÚ čj. 63 465/2009-610/V. vyř.
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top