VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 21 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh Vyhlášení výběrového řízení a zahájil proces výběrového řízení na kmitočty, které nebyly přiděleny v rámci výběrového řízení v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz uskutečněného v roce 2013.

V souladu s § 130 zákona o elektronických komunikacích předkládá Úřad návrh „Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz“ k veřejné konzultaci. V zájmu maximální transparentnosti celého procesu je k připomínkám předložen návrh podmínek Vyhlášení výběrového řízení.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 45 dnů ode dne jeho uveřejnění, tedy do 1. srpna 2014. Úřad vyzývá dotčené subjekty, aby v rámci veřejné konzultace uplatnily veškeré případné připomínky k navrhovaným podmínkám výběrového řízení, protože po vyhlášení výběrového řízení nemá již Úřad možnost podmínky výběrového řízení měnit, a tudíž nemůže k dodatečně doručeným připomínkám přihlížet.

čj. ČTÚ-36 666/2014-613
odbor správy kmitočtového spektra

 


 

Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

CZECH NEWS CENTER a.s., podáno 25. 7. 2014

Air Telecom a.s., podáno 30. 7. 2014

T-Mobile Czech Republic a.s., podáno 31. 7. 2014

Vodafone Czech Republic a.s., podáno 1. 8. 2014, oprava písařských nesprávností
doručena dne 4. 8. 2014

O2 Czech Republic a.s., podáno 1. 8. 2014

České radiokomunikace a.s., podáno 1. 8. 2014

 


15.9.2014

Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání došlých připomínek zde.

 

 

 

Top