ZRUŠENÍ VÝZVY k uplatnění připomínek k návrhu textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací pro poskytování služby šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání a multimediálních aplikací v kmitočtovém pásmu 174–230 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) oznamuje, že předseda Rady ČTÚ rozhodl o stažení návrhu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 174–230 MHz (dále jen „Návrh“) z veřejné konzultace.

Předseda Rady současně informuje, že před opětovným zveřejněním Návrhu seznámí Úřad dotčené subjekty formou workshopu s vypořádáním připomínek, které Úřad dříve obdržel v rámci konzultace návrhu principů předmětného výběrového řízení. Návrh podmínek vlastního výběrového řízení pak bude v návaznosti na získané informace případně upraven a zveřejněn k nové konzultaci.

čj. ČTÚ-50 407/2022-613/II. vyř.
odbor správy kmitočtového spektra


Další informace k výběrovému řízení zde.

Top