VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu všeobecného oprávnění č. VO-R/23/XX.2009-YY k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pevné služby v pásmech 74-76 GHz a 84-86 GHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval podle § 9 a 12 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), návrh všeobecného oprávnění č. VO-R/23/XX.2009-YY k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pevné služby v pásmech 74-76 GHz a 84-86 GHz.

Důvodem vydání všeobecného oprávnění je vydání revidovaného doporučení Evropského výboru pro komunikace ECC/REC/(05)07 v lednu 2009, ve kterém jsou oproti původnímu znění významné změny, které jsou implementovány v tomto všeobecném oprávnění.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 30 dnů ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ čj. 55 221/2009-613
odbor správy kmitočtového spektra


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zaslaných ve smyslu Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě zde.

Vydané všeobecné oprávnění č. VO-R/23/10.2009-16 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pevné služby v pásmech 74–76 GHz a 84–86 GHz zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

STAR 21 Networks a.s.  doručeno 24. 9. 2009

České Radiokomunikace a.s.  doručeno 29. 9. 2009

Top