VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu všeobecného oprávnění č. VO-S/1/XX.2007-Y, kterým se mění všeobecné oprávnění č. VO-S/1/07.2005-9, kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval návrh změn všeobecného oprávnění č. VO-S/1/07.2005-9 v souladu s § 10 odst. 1 písmene i) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů. Změny se týkají konkrétních podmínek pro poskytování informací, které subjekty oznamují Úřadu podle § 115 a dále podle § 47, § 54 a § 71 zákona, vzhledem k tomu, že od 1. února 2007 zavedl Úřad systém elektronického výkaznictví. Proto jsou nově stanoveny podmínky pro používání systému elektronického výkaznictví a předepsaných elektronických formulářů. Úřad předpokládá, že účinnost všeobecného oprávnění č. VO-S/1/XX.2007-Y, jak je upravena v čl. 2, nastane od září 2007.

V souladu s § 130 odst. 1 písm. a) zákona o elektronických komunikacích se návrh všeobecného oprávnění předkládá ke konzultaci s dotčenými subjekty.

Připomínky k návrhu všeobecného oprávnění lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

Po ukončení veřejné konzultace budou připomínky vypořádány a výsledek zveřejněn na elektronické úřední desce.

ČTÚ čj. 39 627/2006-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.

Vydané všeobecné oprávnění č. VO-S/1/07.2007-11, kterým se mění všeobecné oprávnění č. VO-S/1/07.2005-9, zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

T-Mobile Czech Republic a.s.  doručeno 13.07.2007

Top