VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhům rozhodnutí o uložení, příp. o zrušení povinností podnikům s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 1 - velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě

Český telekomunikační úřad zpracoval k provedení § 51 odst. 6 a 9 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o elektronických komunikacích“) na základě opatření obecné povahy č.  A/S1/12.2022‑22, kterým se mění opatření obecné povahy – analýza trhu č. A/1/04.2020-3, trh č. 1 – velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě návrh rozhodnutí o uložení povinností společnosti O2 Czech Republic a.s. a návrh rozhodnutí o zrušení povinností společnosti CETIN a.s. (dále jen „návrhy rozhodnutí“) na dotčeném relevantním trhu.

Výsledky doplňující analýzy byly uveřejněny dne 21. prosince 2022 v částce 12/2022 Telekomunikačního věstníku jako opatření obecné povahy č. A/S1/12.2022-22.

V souladu s § 130 odst. 1 písm. b) zákona o elektronických komunikacích se návrhy rozhodnutí předkládají ke konzultaci s dotčenými subjekty.

Připomínky k návrhům rozhodnutí lze v souladu s § 130 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích uplatnit ve lhůtě 30 dnů ode dne uveřejnění této výzvy.

 

Konzultovaný návrhy rozhodnutí o uložení povinnosti podniku s významnou tržní silou:

Konzultovaný návrh rozhodnutí o zrušení stanovení podniku s významnou tržní silou:

  • CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň, IČO: 04084063

 

čj. ČTÚ-7296/2023-610 a čj. ČTÚ-7293/2023-610
odbor regulace
komunikačních činností a poštovních služeb


Diskuse je uzavřena.

Ve veřejné konzultaci nebyly uplatněny žádné připomínky v souladu s Pravidly Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě.

Soubory ke stažení
Top