VÝZVA k uplatnění připomínek k Oznámení záměru neuložit novou povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí služby:


  1. pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel účastníků veřejně dostupné telefonní služby a přístup koncových uživatelů k těmto seznamům podle § 38 odst. 2 písm. c) zákona o elektronických komunikacích a
  2. informační službu o telefonních číslech účastníků veřejně dostupné telefonní služby, dostupnou pro koncové uživatele podle § 38 odst. 2 písm. d) zákona o elektronických komunikacích

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 39 odst. 1 a § 143 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), Oznámení záměru neuložit povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí služby:

  1. pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel účastníků veřejně dostupné telefonní služby a přístup koncových uživatelů k těmto seznamům podle § 38 odst. 2 písm. c) zákona o elektronických komunikacích a
  2. informační službu o telefonních číslech účastníků veřejně dostupné telefonní služby, dostupnou pro koncové uživatele podle § 38 odst. 2 písm. d) zákona o elektronických komunikacích

Připomínky k Oznámení záměru lze uplatnit nejpozději do 21 dnů ode dne jeho zveřejnění.

Úřad lhůtu zkrátil vzhledem k termínu platnosti dosavadního rozhodnutí.

ČTÚ čj. 87 435/2008-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top