VÝZVA k uplatnění připomínek k žádosti o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 900 MHz a 1800 MHz společnosti O2 Czech Republic a.s.

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) obdržel žádost společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen „společnost O2“) o změnu přídělu rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 900 MHz a 1800 MHz vydaného dne 9. října 2015 pod čj. ČTÚ 52 417/2015-613/III.vyř. (dále jen „Příděl“).

Společnost O2 požaduje změnu specifikace rádiových kmitočtů uvedenou v Přídělu ze stávající specifikace 880,1–881,9/925,1–926,9 MHz (2×1,8 MHz), 885,5–886,9/930,5–931,9 MHz (2×1,4 MHz), 897,1–899,9/942,1–944,9 MHz (2×2,8 MHz), 902,1–904,1/947,1–949,1 MHz (2×2,0 MHz), 906,1–909,3/951,1–954,3 MHz (2×3,2 MHz), 911,7–912,9/956,7–957,9 MHz (2×1,2 MHz) na novou specifikaci 902,5–914,9/947,5–959,9 MHz (2×12,4 MHz).

Žádost vychází z předchozích jednání všech držitelů přídělů rádiových kmitočtů v pásmech 900 MHz a 1800 MHz, která proběhla za účasti ČTÚ s cílem refarmingu kmitočtového pásma 900 MHz z důvodu zajištění budoucího efektivního využívání přidělených kmitočtů, tj. zejména umožnění nasazení širokopásmových technologií.

Vzhledem k ustanovení § 22a odst. 1 a § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, zahajuje ČTÚ před vydáním rozhodnutí předsedy Rady ČTÚ v dané věci veřejnou konzultaci.

Připomínky lze uplatnit do 1 měsíce od zveřejnění výzvy, tedy nejpozději do 12. srpna 2019.

čj. ČTÚ-28 316/2019-613
odbor správy kmitočtového spektra


Diskuse je uzavřena.

Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě:

(Podle čl. 9, odst. 4  Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě se stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty nevypořádávají.)

Soubory ke stažení
Top