VÝZVA k uplatnění připomínek k žádosti o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 900 MHz a 1800 MHz společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) obdržel žádost společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „společnost T-Mobile“) o změnu přídělů rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 900 MHz a 1800 MHz vydaných dne 1. srpna 2005 pod čj. 26822/2005-613/II.vyř. a dne 22. 6. 2009 pod čj. 51 430/2009-613, vše ve znění pozdějších rozhodnutí (dále jen „Příděl“).

Společnost T-Mobile požaduje změnu specifikace rádiových kmitočtů uvedenou v Přídělu ze stávající specifikace 886,9–889,9/931,9–934,9 MHz (2×3,0 MHz), 894,3–897,1/939,3–942,1 MHz (2×2,8 MHz), 899,9–902,1/944,9–947,1 MHz (2×2,2 MHz), 904,1–906,1/949,1–951,1 MHz (2×2,0 MHz), 909,3–911,7/954,3–956,7 MHz (2×2,4 MHz) na novou specifikaci 890,1–902,5/935,1–947,5 MHz (2×12,4 MHz).

Žádost vychází z předchozích jednání všech držitelů přídělů rádiových kmitočtů v pásmech 900 MHz a 1800 MHz, která proběhla za účasti ČTÚ s cílem refarmingu kmitočtového pásma 900 MHz z důvodu zajištění budoucího efektivního využívání přidělených kmitočtů, tj. zejména umožnění nasazení širokopásmových technologií.

Vzhledem k ustanovení § 22a odst. 1 a § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, zahajuje ČTÚ před vydáním rozhodnutí předsedy Rady ČTÚv dané věci veřejnou konzultaci.

Připomínky lze uplatnit do 1 měsíce od zveřejnění výzvy, tedy nejpozději do 12. srpna 2019.

čj. ČTÚ-28 317/2019-613
odbor správy kmitočtového spektra


Diskuse je uzavřena.

Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě:

(Podle čl. 9, odst. 4  Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě se stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty nevypořádávají.)

Soubory ke stažení
Top