VÝZVA k uplatnění připomínek k žádosti o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 900 MHz a 1800 MHz společnosti Vodafone Czech Republic a.s.

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) obdržel žádost společnosti Vodafone Czech Republic a.s.  (dále jen „společnost Vodafone“) o změnu přídělů rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 900 MHz a 1800 MHz vydaných dne 1. srpna 2005 pod čj. 26824/2005-613/II.vyř., dne 22. 6. 2009 pod čj. 50 854/2009-613 a dne 19. 4. 2019 pod čj. ČTÚ-16 648/2018-613/II.vyř., vše ve znění pozdějších rozhodnutí (dále jen „Příděl“).

Společnost Vodafone požaduje změnu specifikace rádiových kmitočtů uvedenou v Přídělu ze stávající specifikace 881,9–885,5/926,9–930,5 MHz (2×3,6 MHz), 889,9–894,3/934,9–939,3 MHz (2×4,4 MHz), 912,9–914,9/957,9–959,9 MHz (2×2,0 MHz) na novou specifikaci 880,1–890,1/925,1–935,1 MHz (2×10,0 MHz).

Žádost vychází z předchozích jednání všech držitelů přídělů rádiových kmitočtů v pásmech 900 MHz a 1800 MHz, která proběhla za účasti ČTÚ s cílem refarmingu kmitočtového pásma 900 MHz z důvodu zajištění budoucího efektivního využívání přidělených kmitočtů, tj. zejména umožnění nasazení širokopásmových technologií.

Vzhledem k ustanovení § 22a odst. 1 a § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, zahajuje ČTÚ před vydáním rozhodnutí předsedy Rady ČTÚ v dané věci veřejnou konzultaci.

Připomínky lze uplatnit do 1 měsíce od zveřejnění výzvy, tedy nejpozději do 12. srpna 2019.

čj. ČTÚ-28 318/2019-613
odbor správy kmitočtového spektra


Diskuse je uzavřena.

Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě:

(Podle čl. 9, odst. 4  Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě se stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty nevypořádávají.)

Soubory ke stažení
Top