VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru neukládat v rámci univerzální služby povinnost poskytovat přiměřený přístup k internetu

VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru neukládat v rámci univerzální služby povinnost poskytovat dílčí službu přiměřeného přístupu k internetu v pevném místě, včetně připojení potřebného pro využívání služby podle § 38 odst. 2 písm. a) Zákona.

Český telekomunikační úřad zpracoval k provedení § 39 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) záměr neuložit v rámci univerzální služby povinnost poskytovat dílčí službu přiměřeného přístupu k internetu v pevném místě, včetně připojení potřebného pro využívání služby podle § 38 odst. 2 písm. a) Zákona.

Připomínky k záměru lze v souladu s § 130 odst. 6 Zákona uplatnit ve lhůtě 30 dnů ode dne uveřejnění této výzvy.

čj. ČTÚ-19 603/2022-610
odbor regulace
komunikačních činností a poštovních služeb


Diskuse je uzavřena.

Ve veřejné konzultaci nebyly uplatněny žádné připomínky v souladu s Pravidly Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě.

Soubory ke stažení
Top