VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) oznamuje k provedení § 31 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), záměr udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty

800 333 000, 800 333 111, 800 333 222, 800 333 444, 800 333 555,
800 333 666, 800 333 777, 800 333 888, 800 333 999, 800 444 000,
800 444 111, 800 444 222, 800 444 333, 800 444 777, 800 444 888,
800 444 999, 800 666 111, 800 666 222, 800 666 333, 800 666 444,
800 666 555, 800 666 777, 800 666 888, 800 666 999, 800 777 000,
800 777 111, 800 777 222, 800 777 333, 800 777 444, 800 777 555,
800 777 666, 800 777 888, 800 777 999, 800 999 000, 800 999 111,
800 999 222, 800 999 333, 800 999 444, 800 999 555, 800 999 666,
800 999 777, 800 550 550, 800 610 610, 800 620 620, 800 630 630,
800 640 640, 800 650 650, 800 660 660, 800 680 680, 800 690 690,
800 320 320, 800 330 330, 800 410 410, 800 420 420, 800 430 430,
800 440 440, 800 460 460, 800 470 470, 800 480 480, 800 490 490,
800 720 720, 800 730 730, 800 740 740, 800 450 450.

Úřad obdržel žádost o udělení oprávnění k využívání výše uvedených čísel, která považuje za čísla zvláštní ekonomické hodnoty ve smyslu § 31 odst. 1 zákona a bodu 1 návrhu bližší specifikace čísel zvláštní ekonomické hodnoty a návrhu postupu Českého telekomunikačního úřadu při udělování oprávnění k jejich využívání, který Úřad zveřejnil ke konzultaci dne 14. 11. 2005.

Podle § 31 odst. 1 zákona je Úřad oprávněn, po konzultaci s dotčenými subjekty podle § 130 a 131 zákona, rozhodnout, že udělení oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty se uskuteční prostřednictvím výběrového řízení.

O dalším postupu při udělení oprávnění k využívání výše uvedených čísel zvláštní ekonomické hodnoty rozhodne Úřad na základě výsledku veřejné konzultace tohoto záměru.

Připomínky k záměru lze uplatnit do 10 dnů ode dne uveřejnění této výzvy. Lhůta byla v souladu s ustanovením § 130 odst. 6 zákona zkrácena s ohledem na dodržení lhůty stanovené v § 30 odst. 5 zákona pro rozhodnutí o udělení oprávnění k využívání čísel.

ČTÚ čj. 36126-I/2005-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde .

Stanoviska a názory

Zelené linky 800444888, 666111, 666555,666777,777888

22.11.2015 - 15:05 Daniel Hauser
Společnost: NEW TELEKOM. spol. s r.o.

Vážení, naše společnost NEW TELEKOM, spol. s r.o. podala žádost o přidělení výše uvedených Zelených linek. Nejmenovaný žadatel požádal současně o 64 čísel "ekonomické hodnoty" a v této řadě jsou i námi požadovaná čísla. Domníváme, že při tomto počtu by našich 5 čísel mohlo být akceptováno a mohlo by být přiděleno naší společnosti. Rádi bychom také našim klientům nabídli zajímavá čísla. Děkuji za pochopení.Daniel Hauserjednatel společnosti

Top