VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 844 020 202, 844 050 505, 844 080 808, 844 522 522, 844 525 525,844 528 528, 844 535 535, 844 550 5

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) oznamuje, k provedení § 31 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), záměr udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 844 020 202, 844 050 505, 844 080 808, 844 522 522, 844 525 525, 844 528 528, 844 535 535,
844 550 550, 844 555 444, 844 558 558, 844 582 582, 844 585 858, 844 588 588 a 844 888 555

Úřad obdržel žádost o udělení oprávnění k využívání čísel 844 020 202, 844 050 505, 844 080 808, 844 522 522, 844 525 525, 844 528 528, 844 535 535, 844 550 550, 844 555 444, 844 558 558, 844 582 582, 844 585 858, 844 588 588 a 844 888 555, které jsou číslem zvláštní ekonomické hodnoty ve smyslu § 31 odst. 1 zákona a bodu 1 Bližší specifikace čísel zvláštní ekonomické hodnoty a postupu Českého telekomunikačního úřadu při udělování oprávnění k jejich využívání .

Podle § 31 odst. 1 zákona je Úřad oprávněn, po konzultaci s dotčenými subjekty podle § 130 a 131 zákona, rozhodnout, že udělení oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 844 020 202, 844 050 505, 844 080 808, 844 522 522, 844 525 525, 844 528 528, 844 535 535, 844 550 550, 844 555 444, 844 558 558, 844 582 582, 844 585 858, 844 588 588
a 844 888 555 se uskuteční prostřednictvím výběrového řízení.

O dalším postupu při udělení oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty rozhodne Úřad na základě výsledku veřejné konzultace tohoto záměru.

Připomínky k záměru lze uplatnit do 10 dnů ode dne uveřejnění této výzvy. Lhůta byla v souladu s ustanovením § 130 odst. 6 zákona zkrácena s ohledem na dodržení lhůty stanovené v § 30 odst. 5 zákona pro rozhodnutí o udělení oprávnění k využívání čísel.

ČTÚ čj. 10 868/2006-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top