VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 844 000 333, 844 000 444, 844 000 555, 844 000 666, 844 000 777, 844 000 888, 844 000 999, 844 111

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) oznamuje, k provedení § 31 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), záměr udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty:
844 000 333, 844 000 444, 844 000 555, 844 000 666, 844 000 777, 844 000 888, 844 000 999, 844 111 000, 844 111 666, 844 111 888, 844 222 000, 844 222 111, 844 333 000, 844 333 111, 844 333 222, 844 333 777, 844 333 888, 844 333 999, 844 440 440, 844 441 441, 844 442 442, 844 443 443, 844 444 000, 844 444 111, 844 444 222, 844 444 333, 844 444 777, 844 444 999, 844 445 445, 844 446 446, 844 447 447, 844 449 449, 844 450 450, 844 666 000, 844 666 111, 844 666 222, 844 666 444, 844 666 555, 844 666 888, 844 666 999, 844 777 000, 844 840 840, 844 841 841, 844 842 842, 844 843 843, 844 845 845, 844 846 846, 844 847 847, 844 848 848, 844 849 849, 844 888 000 a 844 999 000.

Úřad obdržel žádost o udělení oprávnění k využívání výše uvedených čísel, která jsou čísly zvláštní ekonomické hodnoty ve smyslu § 31 odst. 1 zákona a bodu 1 Bližší specifikace čísel zvláštní ekonomické hodnoty a postupu Českého telekomunikačního úřadu při udělování oprávnění k jejich využívání.

Podle § 31 odst. 1 zákona je Úřad oprávněn, po konzultaci s dotčenými subjekty podle § 130 a 131 zákona, rozhodnout, že udělení oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty se uskuteční prostřednictvím výběrového řízení.

O dalším postupu při udělení oprávnění k využívání výše uvedených čísel zvláštní ekonomické hodnoty rozhodne Úřad na základě výsledku veřejné konzultace tohoto záměru.

Připomínky k záměru lze uplatnit do 10 dnů ode dne uveřejnění této výzvy. Lhůta byla v souladu s ustanovením § 130 odst. 6 zákona zkrácena s ohledem na dodržení lhůty stanovené v § 30 odst. 5 zákona pro rozhodnutí o udělení oprávnění k využívání čísel.

ČTÚ čj. 60 231/2006-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

V rámci veřejné konzultace neobdržel Úřad žádné připomínky.

Top