VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) oznamuje, k provedení § 31 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), záměr udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty:

800 000 333 800 015 015 800 037 037 800 060 060 800 082 082
800 000 444 800 016 016 800 038 038 800 061 061 800 083 083
800 000 555 800 017 017 800 039 039 800 062 062 800 084 084
800 000 666 800 018 018 800 040 040 800 063 063 800 085 085
800 000 777 800 019 019 800 041 041 800 064 064 800 086 086
800 000 888 800 020 020 800 042 042 800 065 065 800 088 088
800 000 999 800 021 021 800 043 043 800 066 066 800 089 089
800 666 000 800 022 022 800 045 045 800 067 067 800 090 090
800 001 001 800 023 023 800 046 046 800 068 068 800 091 091
800 002 002 800 024 024 800 047 047 800 069 069 800 092 092
800 003 003 800 025 025 800 048 048 800 070 070 800 093 093
800 004 004 800 026 026 800 049 049 800 071 071 800 094 094
800 005 005 800 027 027 800 050 050 800 072 072 800 095 095
800 006 006 800 028 028 800 051 051 800 073 073 800 096 096
800 007 007 800 029 029 800 052 052 800 074 074 800 097 097
800 008 008 800 030 030 800 053 053 800 075 075 800 098 098
800 009 009 800 031 031 800 054 054 800 076 076 800 099 099
800 010 010 800 032 032 800 055 055 800 077 077 800 804 804
800 011 011 800 033 033 800 056 056 800 078 078 800 806 806
800 012 012 800 034 034 800 057 057 800 079 079 800 807 807
800 013 013 800 035 035 800 058 058 800 080 080 800 809 809
800 014 014 800 036 036 800 059 059 800 081 081

Úřad obdržel žádost o udělení oprávnění k využívání uvedených čísel, která jsou čísly zvláštní ekonomické hodnoty ve smyslu § 31 odst. 1 zákona a bodu 1 Bližší specifikace čísel zvláštní ekonomické hodnoty a postupu Českého telekomunikačního úřadu při udělování oprávnění k jejich využívání.

Podle § 31 odst. 1 zákona je Úřad oprávněn, po konzultaci s dotčenými subjekty podle § 130 a 131 zákona, rozhodnout, že udělení oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty se uskuteční prostřednictvím výběrového řízení.

O dalším postupu při udělení oprávnění k využívání předmětných čísel zvláštní ekonomické hodnoty rozhodne Úřad na základě výsledku veřejné konzultace tohoto záměru.

Připomínky k záměru lze uplatnit do 10 dnů ode dne uveřejnění této výzvy. Lhůta byla v souladu s ustanovením § 130 odst. 6 zákona zkrácena s ohledem na dodržení lhůty stanovené v § 30 odst. 5 zákona pro rozhodnutí o udělení oprávnění k využívání čísel.

ČTÚ čj. 12 410/2007-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

V rámci veřejné konzultace neobdržel Úřad žádné připomínky.

Top