VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty se SAC = 800

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) oznamuje, k provedení § 31 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), záměr udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty

800 222 555, 800 222 888, 800 333 111, 800 333 222, 800 333 444, 800 333 666,
800 333 888, 800 333 999, 800 777 111, 800 777 222, 800 777 333, 800 777 444,
800 777 555, 800 777 666, 800 777 999, 800 807 807, 800 809 809, 800 813 813,
800 898 989, 800 999 888.

Úřad obdržel žádost o udělení oprávnění k využívání výše uvedených čísel, která jsou čísly zvláštní ekonomické hodnoty ve smyslu § 31 odst. 1 zákona a § 7 vyhlášky č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací.

Podle § 31 odst. 1 zákona je Úřad oprávněn, po konzultaci s dotčenými subjekty podle § 130 a 131 zákona, rozhodnout, že udělení oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty se uskuteční prostřednictvím výběrového řízení.

O dalším postupu při udělení oprávnění k využívání předmětných čísel zvláštní ekonomické hodnoty rozhodne Úřad na základě výsledku veřejné konzultace tohoto záměru.

Připomínky k záměru lze uplatnit do 10 dnů ode dne uveřejnění této výzvy. Lhůta byla v souladu s ustanovením § 130 odst. 6 zákona zkrácena s ohledem na dodržení lhůty stanovené v § 30 odst. 5 zákona pro rozhodnutí o udělení oprávnění k využívání čísel.

ČTÚ čj. 87 560/2008-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

V rámci veřejné konzultace neobdržel Úřad žádné připomínky.

Top