VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 844 004 004, 844 044 044, 844 100 100, 844 107 107, 844 190 190, 844 200 200, 844 202 202, 844 204 204, 844 244 244, 844 300 300, 844 307 307, 844 323 323

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) oznamuje, k provedení § 31 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), záměr udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty

Poř. číslo Číslo Poř. číslo Číslo Poř. číslo Číslo
 1. 844 004 004 15. 844 380 380 29. 844 727 727
 2. 844 044 044 16. 844 400 400 30. 844 737 737
 3. 844 100 100 17. 844 404 404 31. 844 744 744
 4. 844 107 107 18. 844 407 407 32. 844 747 747
 5. 844 190 190 19. 844 414 414 33. 844 757 757
 6. 844 200 200 20. 844 444 444 34. 844 767 767
 7. 844 202 202 21. 844 500 500 35. 844 787 787
 8. 844 204 204 22. 844 505 050 36. 844 800 800
 9. 844 244 244 23. 844 607 607 37. 844 807 807
10. 844 300 300 24. 844 622 622 38. 844 822 822
11. 844 307 307 25. 844 626 626 39. 844 864 864
12. 844 323 323 26. 844 629 629 40. 844 909 090
13. 844 340 340 27. 844 644 644 41. 844 944 944
14. 844 344 344 28. 844 722 722    

Úřad obdržel žádost o udělení oprávnění k využívání uvedených čísel, která jsou čísly zvláštní ekonomické hodnoty ve smyslu § 31 odst. 1 zákona a § 7 vyhlášky č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací.

Podle § 31 odst. 1 zákona je Úřad oprávněn, po konzultaci s dotčenými subjekty podle § 130 a 131 zákona, rozhodnout, že udělení oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty se uskuteční prostřednictvím výběrového řízení.

O dalším postupu při udělení oprávnění k využívání uvedených čísel zvláštní ekonomické hodnoty rozhodne Úřad na základě výsledku veřejné konzultace tohoto záměru.

Připomínky k záměru lze uplatnit do 10 dnů ode dne uveřejnění této výzvy. Lhůta byla v souladu s ustanovením § 130 odst. 6 zákona zkrácena s ohledem na dodržení lhůty stanovené v § 30 odst. 5 zákona pro rozhodnutí o udělení oprávnění k využívání čísel.

ČTÚ čj. 94 363/2009-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

V rámci veřejné konzultace neobdržel Úřad žádné připomínky.

Top