VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 841 222 333

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) oznamuje k provedení § 31 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), záměr udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 841 222 333.

Úřad obdržel žádost o udělení oprávnění k využívání čísla 841 222 333, které považuje za číslo zvláštní ekonomické hodnoty ve smyslu § 31 odst. 1 zákona a bodu 1 návrhu bližší specifikace čísel zvláštní ekonomické hodnoty a návrhu postupu Českého telekomunikačního úřadu při udělování oprávnění k jejich využívání, který Úřad zveřejnil ke konzultaci dne 14. 11. 2005.

Podle § 31 odst. 1 zákona je Úřad oprávněn, po konzultaci s dotčenými subjekty podle § 130 a 131 zákona, rozhodnout, že udělení oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty se uskuteční prostřednictvím výběrového řízení.

O dalším postupu při udělení oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty
841 222 333 rozhodne Úřad na základě výsledku veřejné konzultace tohoto záměru.

Připomínky k záměru lze uplatnit do 10 dnů ode dne uveřejnění této výzvy. Lhůta byla v souladu s ustanovením § 130 odst. 6 zákona zkrácena s ohledem na dodržení lhůty stanovené v § 30 odst. 5 zákona pro rozhodnutí o udělení oprávnění k využívání čísel.

ČTÚ čj. 23991/2005-610 III vyř.
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

V rámci veřejné konzultace obdržel Úřad připomínku, která byla dodatečně uplatňujícím připomínku stažena.

Storno připomínky uplatněné dne 23. 11. 2005

Stanoviska a názory

Číslo ZEH 841 222 333

22.11.2015 - 15:05 Petr Dedek
Společnost: ČESKÝ TELECOM, a.s.

Vážení,společnost ČESKÝ TELECOM, a.s. podala žádost o přidělení tohoto čísla již 23.05.2005, tj před 6 měsíci!!!Dovoluji si upozornit, že podle zákona č. 127/2005 o EK §30, odst. (5) Úřad má rozhodnout o udělení oprávnění k využívání čísla BEZODKLADNĚ. Podle zákona č. 71/1967 o správním řízení je správní orgán povinnen rozhodnout ve věci do 30 dnů od dne zahájení řízení.S pozdravemPetr Dedek

Top