Vzory formulářů umístěných v systému ESD

Na této stránce se nachází vzory formulářů umístěných v systému Elektronického sběru dat (dále „ESD“) odevzdávaných podnikateli v elektronických komunikacích a v oblasti poštovních služeb za jednotlivá období.

Přidělené formuláře (tedy nikoli níže uvedené vzory formulářů) lze odevzdat pouze prostřednictvím systému ESD dostupného na internetových stránkách: https://monitoringtrhu.ctu.cz

Vzory formulářů ve formátu XLSX/XLS a DOCX/DOC

Top