Změna č. 1 Číslovacího plánu veřejných telefonních sítí

kterou se mění a doplňuje Číslovací plán veřejných telefonních sítí ze dne 6. září 2000a uveřejněný v Telekomunikačním věstníku, částka 9/2000...

Praha 24.6.2002
Č.j.: 17638/2002-610

Český telekomunikační úřad (dále jen "Úřad") jako příslušný orgán státní správy podle § 95 bodu 6 písm. b) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a k provedení § 68 zákona č. 151/2000 Sb., vydává

Změnu č. 1 Číslovacího plánu veřejných telefonních sítí,

kterou se mění a doplňuje Číslovací plán veřejných telefonních  sítí ze dne 6. září 2000 a uveřejněný v Telekomunikačním věstníku, částka 9/2000, takto:

Plné znění naleznete v připojeném PDF dokumentu.

Soubory ke stažení
Top