SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k záměru vydání rozhodnutí o změně přídělů rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 3400–3800 MHz společnosti Vodafone Czech Republic a.s.

Český telekomunikační úřad sděluje, že ve veřejné konzultaci podle § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, nebyly uplatněny žádné připomínky.

Top