ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Českému telekomunikačnímu úřadu (dále jen „ČTÚ“) byla dne 27. října 2017 doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Žadatel požádal o poskytnutí aktuálního seznamu osob, které v ČR poskytují služby jako MVNO (Mobile Virtual Network Operator), včetně data ohlášení jejich podnikání (resp. seznam poskytovatelů veřejně dostupně telefonní služby ve specifikaci mobilní, kteří zároveň nezajišťují veřejnou mobilní komunikační síť).

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím ČTÚ žadateli v zákonné lhůtě poskytnul požadované informace, a to emailem ze dne 8. listopadu 2017.

čj. ČTÚ-70 160/2017-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Soubory ke stažení
Top