ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) obdržel dne 23. února 2018 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Žadatel požaduje poskytnutí informace o pronájmu bytů (popř. domů) ve vlastnictví Českého telekomunikačního úřadu zaměstnancům, případně soukromým osobám.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona byly žadateli v zákonné lhůtě poskytnuty požadované informace, a to dopisem dne 7. března 2018 a současně e-mailem.

čj. ČTÚ-8 428/2018-602
odbor ekonomický

Soubory ke stažení
Top