ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel dne 22. 4. 2022 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

V žádosti byl Úřad žadatelem požádán o poskytnutí informace, zda Úřad v reakci na podnět řešený pod čj. ČTÚ-47 467/2021-638 shledal, že předmětné vyřízení reklamace představuje přestupek, příp. v čem spočívá skutková podstata tohoto přestupku a zda bylo v této věci zahájeno správní řízení pro podezření ze spáchání přestupku.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byla žadateli v zákonné lhůtě poskytnuta požadovaná informace. Žádost byla vyřízena prostřednictvím
e-mailu ze dne 2. 5. 2022.
 

                                                                                     čj. ČTÚ-19 046/2022-639
                                                                                                                                                        oddělení metodiky rozhodování sporů a ochrany spotřebitele

 

Soubory ke stažení
Top