ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel dne 20. 10. 2022 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

V žádosti byl Úřad žadatelem požádán o poskytnutí informace, zda má Úřad k dispozici historické seznamy telefonních budek a jiných veřejných telefonů včetně data jejich postupného rušení a který odbor Úřadu se touto problematikou zabývá.

Žádost byla vyřízena prostřednictvím datové zprávy ze dne 25. 10. 2022.

                                                                                     čj. ČTÚ-46864/2022-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Soubory ke stažení
Top