ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad obdržel 28. listopadu 2022 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Tazatel požadoval poskytnutí informací týkajících se testů specifické míry absorpce (SAR) elektromagnetického záření z mobilních telefonů, tabletů a dalších zařízení.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona byly žadateli v zákonné lhůtě poskytnuty požadované informace dopisem 8. prosince 2022.

čj. ČTÚ-54 713/2022-613
odbor správy kmitočtového spektra

Soubory ke stažení
Top