ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Českému telekomunikačnímu úřadu (dále jen „ČTÚ“) byla dne 2. dubna 2017 doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Žadatel požádal o poskytnutí informace:

  1. sdělení složení rozkladové komise předsedy Rady ČTÚ, která projednávala věc vedenou pod čj. ČTÚ-53 230/2016-603
  2. poskytnutí závěru z výše uvedeného jednání rozkladové komise

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím ČTÚ žadateli v zákonné lhůtě poskytnul požadované informace, a to dne 7. dubna 2017.

čj. ČTÚ-53 230/2016-603
odbor přezkoumávání rozhodnutí

Top