ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Českému telekomunikačnímu úřadu (dále jen „ČTÚ“) byla dne 11. května 2017 doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Žadatel žádal o sdělení, zda ČTÚ v rámci svého dohledu od 1. 1. 2015 ověřoval či nikoliv, jak Česká pošta, s.p. plní své povinnosti podle § 25 a 26 vyhlášky č. 464/2012 Sb., ve znění vyhlášky č. 203/2016 Sb. Zároveň žádal o sdělení, jaké výsledky toto ověření přineslo.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím ČTÚ žadateli v zákonné lhůtě poskytnul požadované informace sdělením ze dne 24. 5. 2017.

čj. ČTÚ-28 161/2017-610
odbor regulace komunikačních činností a poštovních služeb

Soubory ke stažení
Top