ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚobdržel dne 2. srpna 2017 žádost o poskytnutí informací týkajících se referenční nabídky pro přístup k síti 4G společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. zveřejněné dne 10. července 2017 na základě výzvy ČTÚ.

ČTÚ poskytl v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím žadateli v zákonné lhůtě požadovanou informaci dopisem dne 15. srpna 2017.

čj. ČTÚ-48 267/2017-613
odbor správy kmitočtového spektra

Soubory ke stažení
Top